Forskning

Early signs of type 1 diabetic complications in children and adolescents – where and how to find them?

Formål

Antallet af børn og unge med type 1-diabetes i Danmark er steget markant over de sidste 10 år. Trods store fremskridt inden for diabetesbehandlingen er type 1-diabetes stadig forbundet med betydelig øget sygelighed og dødelighed forårsaget af følgesygdomme til type 1-diabetes i f.eks. hjerte, blodkar, nyrer, nerver og øjne.

Studier har vist, at følgesygdomme til type 1-diabetes ofte har sin oprindelse i barndommen, men i dag opdages de typisk først i voksenalderen. De konventionelle undersøgelser, der benyttes i dag, er ikke tilstrækkelige til at påvise de tidligste tegn på følgesygdomme. Tidlig opsporing og behandling af følgesygdomme er afgørende for at reducere den øgede sygelighed og dødelighed hos personer med type 1-diabetes.

Formålet med dette forsøg er vha. nye mere sensitive metoder, at undersøge forekomsten af tidlige tegn til følgesygdomme hos 400 børn i alderen 6-18 år med type 1-diabetes. Vi vil samtidig undersøge samspillet mellem de tidlige tegn til følgesygdomme og insulinfølsomhed, blodsukkervariation og andre hormonelle ændringer. Kohorten vil blive fulgt hvert 5. år i de næste 2 årtier.

Resultaterne fra dette forsøg kan implementeres direkte i den kliniske hverdag ved optimering af det nuværende undersøgelser for følgesygdomme og dermed forbedre behandlingen og fremtidsudsigterne for børn og unge med type 1-diabetes.

Metode

Projektet introducerer nye metoder til screening for tidlige markører for følgesygdomme til diabetes så som vaskulære skader, dysfunktion i nervesystemet, nefropati og øjenundersøgelser. Studiet omfatter også undersøgelser af organer, som hidtil kun i mindre grad er blevet  undersøgt i relation til type 1-diabetes, det være sig lunger, knogler , og oral sundhedsstatus.

Det er et endagsbesøg, der varer cirka en halv dag efter en overnatningsfaste.

Samarbejdspartnere

Projektet er en del af et større forskningsprojekt ’DetectChild’, som udføres i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen.

Brugerinvolvering

Vi har bedt de første 10 deltagere og deres forældre om feedback om både rekrutteringsprocessen, kommunikationen og selve besøget. Dette har medført flere mindre justeringer. Vi overvejer at producere en kort rekrutteringsvideo, der omfatter interviews af tidligere deltagere og deres familier vedrørende undersøgelsens betydning og virkning og planlægger at involvere udvalgte deltagende familier i dette arbejde.

Tidsplan

01.06.2023 til 01.06.2025

Forskningsansvarlig

Cheflæge og ph.d. Louise Lundby Christensen
Børne og Ungeafdelingen
NSR, Slagelse Sygehus

Mail: lochris@regionsjaelland.dk

Telefon: 93568737

Støttet af

Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om