Forskning

EduCom4Health – Afdækning og analyse af sundheds- og socialindsatser til sårbare borgere i risiko for udvikling af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme

Formål

Det overordnede formål med projektet er at samle, systematisere og syntetisere eksisterende viden om mødet mellem sårbare borgergrupper og velfærdssamfundets forskellige tilbud. Målet er at sikre et handlingskvalificerende vidensgrundlag for, hvordan sårbare borgergrupper og velfærdsprofessionelle mødes, og kan mødes, med henblik på udvikling af indsatser og mødedesigns, der er tilpasset borgernes nærmiljø og hverdagsliv. Projektet søger dermed at understøtte arbejdet med at reducere den sociale ulighed i forebyggelse og behandling af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme.

Metode

Kvalitativt scoping review, struktureret interviewundersøgelse, eksplorative feltstudier, caseindsamling, fremtidsworkshops.

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Guldborgsund Kommune
  • Steno Diabetes Center Copenhagen
  • Steno Diabetes Center Odense
  • Steno Diabetes Center Aarhus
  • KP
  • Diabetesforeningen

Brugerinvolvering

Projektets primære interesse er at undersøge og udvikle, hvilke faglige strategier, der virker – og ikke virker – i mødet med målgruppen. Inddragelse af målgruppen sker via kvalitative interview og workshops. Yderligere vil der indgå repræsentanter fra målgruppen samt patientforeninger i projektets følgegruppe.

Tidsplan

01.08.2022 – 31.12.2023

Forskningsansvarlig

Line Lindahl-Jacobsen
Docent og forskningsleder
Professionshøjskolen Absalon
Center for ernæring, rehabilitering og jordemoderkundskab
Parkvej 190, 4700 Næstved
Tlf. 7248 2590
E-mail: lija@pha.dk

Støttet af

Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om