Forskning

SMS4change – Egenomsorg hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type-2 diabetes

Formål

Formålet er at udvikle og teste en sms-baseret intervention til at forbedre egenomsorgsevnen hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type-2 diabetes. Hypotesen er, at SMS beskeder designet til at give patienten bestemte vaner i hverdagen, kan fremme patientens evne til at håndtere sin sygdom og forbedre den glykæmiske kontrol. På længere sigt vil en forbedret glykæmisk kontrol fremme patientens livskvalitet og forebygge følgesygdomme.

Metode

Interventionen udvikles i en effekt- og brugerdrevet designproces. Interventionen testes efterfølgende i et kohortedesign med en registerbaseret kontrolgruppe med evaluering af effekt og implementering.

Samarbejdspartnere

Bæredygtig teknologi, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Brugerinvolvering

Interventionen udvikles med udgangspunkt i patientens livsverden. Patienterne indgå som partnere i den brugerdrevne design af interventionen gennem workshops og brugertests. Patienterne involveres endvidere som informanter i den realistiske syntese og i evalueringen af interventionen.

Tidsplan

Projektet har fået midler til designfasen. Designfasen er sat til 15 måneder.
01.02.2021 – 30.04.2022

Forskningsansvarlig

Lektor Troels Mønsted
Bæredygtig teknologi, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.
E-mail: monsted@ruc.dk

Støtte af

Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om