Forskning

Inddragelse i MDT-behandling. Patienter med diabetiske fodsår, deres pårørende og sundhedsprofessionelles erfaringer, behov og præferencer

Formål

At undersøge patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles erfaringer, behov og præferencer i forbindelse med inddragelse af patienter og pårørende i behandlingsforløbet til patienter med diabetisk fodsår i Region Sjællands fire MDT’er. Herved undersøges eksisterende praksis og incitamenter vedr. inddragelse beskrives. Nye mulige tiltag vedrørende inddragelse af patienter med diabetiske fodsår og pårørende identificeres. Derudover sigter projektet og ansættelsen af to tilknyttede forskningsassistenter mod at understøtte opbygningen af den sygeplejefaglige forskningskultur Zealand University Hospital Involvement and Person-centred Orthopedic Care Research (ZIPO-CARE).

Metode

Studiet er et kvalitativt feasibility studie målrettet patienter med diabetisk fodsår, deres pårørende og sundhedsprofessionelle. Der gennemføres individuelle og fokusgruppe interviews med fokus på erfaringer, forventninger, motivationsfaktorer og behov vedr. inddragelse af patienter og pårørende.

Samarbejdspartnere

MDT’er i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F og Køge.
Projektet udgår fra MDT SUH Køge, her er Malene Ringholm Bæk Larsen Sektionsansvarlig overlæge, hun er en drivkraft i region Sjællands plan for behandling af diabetiske fodsår. Forskningssamarbejde tilrettelægges med 1-3 patienter/pårørende. Herved sikres fokus på relevante kliniske behov set fra patienternes og de pårørendes perspektiv.

Brugerinvolvering

En tværfaglig styregruppe konstitueres og 1-3 patienter/pårørende inviteres som forskningssamarbejdspartnere, fordi patienter og pårørende har personlige oplevelser, der ikke er tilgængelig for de fleste forskere, men som udvider forskernes videnskabelige perspektiv.

Tidsplan

Forskningsassistenter ansat pr. 5/5 og 1/6 2021.
Forberedelser ultimo 2021, dataindsamling opstart medio 2021, afrapportering 2-3 artikler medio 2023.

Forskningsansvarlig

Carrinna Hansen,
Sygeplejefaglig Forskningsleder og klinisk sygeplejespecialist.
Forskningsfokus: Livet med kronisk sygdom, inddragelse, person-centret praksis.
Tlf: 93 57 65 24
E-mail: carrh@regionsjaelland.dk 

Støtte af

Steno Diabetes Center Sjælland

Ortopædkirurgisk afdeling, SUH Køge

Læs mere om