Forskning

Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere med diabetes ”IFEBOD”

Formål

Type 2-diabetes hos ældre er forbundet med kronisk eller tilbagevendende inflammation, som bidrager til at accelerere nedbrydningen af muskelmasse også kaldet sarkopeni. Det betyder, at målgruppen af ældre med overvægt og type 2-diabetes er i særlig risiko for at have overvægt sarkopeni, som er overvægt og sarkopeni kombineret. Både overvægt sarkopeni og type 2-diabetes er lidelser relateret til ernæring, mad og måltider. Det sparsomme vidensgrundlag peger på, at ernærings- og bevægelsesindsatser kan have positive effekter på funktionsevne og livskvalitet, men det vides ikke, hvilke indsatser der er optimale. Projektet har to formål:

  1. At afprøve og bekræfte et screeningsredskab, der kan identificere, hvilke ældre med overvægt og type 2-diabetes som har behov for en ernærings- og bevægelsesindsats.
  2. At udvikle ernærings- og bevægelsesindsatser i samarbejde med borgere, pårørende og ansatte på plejecentre med overvægtige ældre med diabetes ønsker og behov i centrum. Det overordnede mål er, at den enkelte ældre opretholder en god funktionsevne og livskvalitet så længe som muligt.

Metode

Der anvendes forskellige metoder til at måle kropssammensætning, fysisk funktionsevne og livskvalitet, som omfatter både fysiske målinger, test og spørgeskemaer. I et aktionsforsknings set-up vil ernæring og bevægelsesindsatser udvikles i samskabelse mellem den forskningsansvarlige, medarbejdere, ledere, madservice, pårørende og de ældre selv.

Samarbejdspartnere

Professionshøjskolen Absalon vil i samarbejde med Odsherred Kommunes plejecentre samt madservices deltage i projektet med henblik på samskabelse af ernærings- og bevægelsesindsatser. Odsherred Kommune vil bistå som læringsplatform og indgå aktivt i udvikling af projektets indsatser ved at samarbejde med medarbejdere og studerende fra Ernæring- og sundhedsuddannelsen fra Professionshøjskolen Absalon.

Brugerinvolvering

Borgere og pårørende fra ”centerråd” er en del af projektet og indgår i ligeværdige samarbejder om at udvikle innovative og langsigtede indsatser med fokus på ernæring og bevægelse til målgruppen. Derudover er Ældresagen repræsenteret i en følgegruppe.

Tidsplan

01.02.2022 – 01.01.25

Forskningsansvarlig

Tenna Christoffersen, ph.d. studerende og lektor ved Professionshøjskolen Absalon har mere end 10 år erfaring med forskning og udvikling af ernæringsindsatser med fokus på ernæring, mad og måltider til ældre. E-mail: tch@pha.dk.

Støttet af

Steno Diabetes Center Sjælland
Innovationsfonden
Professionshøjskolen Absalon.

Læs mere om