Forskning

Regional variation i behandling af type 2-diabetes i Danmark

Formål

Formålet med projektet er at analysere og beskrive regionale forskelle i behandlingen af patienter med type 2-diabetes i Danmark.

Projektet består af tre delprojekter:

  1. Regional variation i forbruget af antidiabetika og karakteristika af patienter med type 2-diabetes.
  2. Regional variation i individuelle behandlingsforløb med fokus på bl.a. valg af præparater, kombinationsbehandling, og compliance.
  3. Regional variation i behandlingen af T2DM hos patienter med psykisk sygdom.

Resultaterne skal bruges til at sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen af type 2-diabetes i Region Sjælland såvel som i landets øvrige regioner.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem:

  • Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
  • Steno Diabetes Center Sjælland.
  • Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Syddansk Universitet.

Metode

De tre delprojekter er landsdækkende registerstudier, hvor vi vil analysere data fra de nationale danske administrative registrer.

Brugerinvolvering

Vi vil etablere en følgegruppe med patienter, som vil blive inddraget i planlægning og fortolkning af hvert delprojekt ved en række workshops.

Tidsplan

01.10.2022 – 30.06.2024

Forskningsansvarlig

Stig Ejdrup Andersen
ledende overlæge, lektor
ph.d. Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Mail: seja@regionsjaelland.dk

Telefon: 23 32 96 08

Støttet af

Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om