Forskning

Registerbaseret langtidsopfølgning af sygelighed og dødelighed blandt kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes i Danmark

Formål

Projektets formål er at kortlægge og beskrive langtidsfølgerne op til 40 år efter en graviditet kompliceret af graviditetsbetinget sukkersyge, også kaldet gestationel diabetes mellitus (GDM), hvad angår disse kvinders sygelighed og dødelighed. Vi ved, at disse kvinder risikerer type 2-diabetes og hjerte- og karsygdomme senere i livet, men derudover ved vi meget lidt om, hvilke andre sygdomme GDM kan medføre. Vi undersøger risikoen for sygdomme såsom lever- og nyresygdomme, skjoldbruskkirtelsygdomme og forskellige former for cancer. Vi ved desuden meget lidt om , hvorvidt kvinder med tidligere GDM risikerer en tidligere død end kvinder uden GDM. Derfor undersøger vi ligeledes for, hvilke dødsårsager kvinder med tidligere GDM risikerer.

Metode

Med de danske sundhedsregistre kan vi følge kvinder med tidligere GDM fra to databaser, fra hhv. Rigshospitalet (1978-1996) og Det Medicinske Fødselsregister (2000-2019), og sammenligne dem med kvinder uden GDM, mht. sygehusbesøg, sygdomsdiagnoser og dødsårsager.

Samarbejdspartnere

Projektet foregår fra Nykøbing Falster Sygehus, Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler samt Center for Epidemiologisk Forskning.

Vi er i tæt samarbejde med:

  • Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet
  • Københavns Universitet

De nationale registre, som vi benytter os af, findes hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Brugerinvolvering

Vi vil undersøge mulighederne for at inddrage patienter med tidligere GDM i forskningsprocessen. Der har ikke været patientinvolvering i planlægning af studiet, da det er et
registerstudie, der tager udgangspunkt i den eksisterende litteratur, hvad angår diagnoser til udtræk.

Tidsplan

01.06.2020 – 15.06.2024

Forskningsansvarlig

Lana Rashid Flachs Madsen
Speciallæge i kvindesygdomme og fødsler, ph.d.-studerende
Gynækologisk-Obstetrisk-Pædiatrisk Afdeling
Nykøbing Falster Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5651 6000
E-mail: lanra@regionsjaelland.dk

Støttet af

Steno Diabetes Center Sjællands forskningspulje 2022
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 2019/2020
Region Sjælland Data og Udviklingsstøtte 2020
Helsefonden 2017

Læs mere om