Forskning

Screening for sleep apnea in high-risk patients in a Danish rural population

Formål

Obstruktiv søvnapnø (OSA) er en søvnrelateret vejrtrækningslidelse, der er karakteriseret ved hyppige opvågninger forårsaget af helt eller delvist kollaps af de øvre luftveje. Konsekvenserne af den afbrudte søvn er blandt andet øget dagstræthed og hovedpine. OSA formodes desuden at være disponerende faktor for udvikling og forværring af hjerte-kar-lidelser og diabetes blandt andre. OSA er hyppigere forekommende hos folk med type 2-diabetes.

Metode

I Ph.d-projektets kliniske studie (Delprojekt 1) inkluderer vi 225 personer med type 2-diabetes, som alle bliver søvnmonitoreret med forskellige apparater. Hovedformålet er at undersøge, om kvaliteten og brugervenligheden af nyere og mere simpel søvndiagnostisk teknologi kan erstatte de mere komplekse apparater, og potentielt benyttes til diagnostisk screening for OSA hos folk med type 2-diabetes uden nødvendigvis at involvere søvnmedicinske klinikere, og samtidig nedsætte den nuværende underdiagnosticering af lidelsen.

I Ph.d.-projektets registerstudie (Delprojekt 2) laver vi en epidemiologisk opgørelse over de 16.000 forsøgsdeltagere, der har deltaget i Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS). Vi fokuserer på symptomer og lidelser relateret til OSA.

Samarbejdspartnere

Projektet er en del af et større organisatorisk og tværfagligt samarbejde mellem:

  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Steno Diabetes Center Grønland
  • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afdeling, Sjællands Universitets Hospital Køge.

Brugerinvolvering

Projektet består hovedsageligt af et klinisk studie med rekruttering og inklusion af personer med type 2-diabetes. Forsøgsdeltagerne har alle bopæl i Region Sjælland. De rekrutteres (tilnærmelsesvis) ligeligt fordelt fra både SDCS og primærsektoren, idet vi ønsker at hele patientgruppen bliver repræsenteret i studiet.

En undergruppe får udleveret et spørgeskema, der fokuserer på brugervenligheden og trygheden i at anvende det søvndiagnostiske udstyr derhjemme. De rådes desuden til at komme med tilbagemeldinger, og på disse vil vi i forskningsgruppen lave løbende tilpasninger og justeringer, således at  forsøgsdeltagernes erfaring gavner de fremtidige forsøgsdeltagere/patienter.

Tidsplan

01.06.2022-01.01.2026

Forskningsansvarlig

Læge (cand.med.) Mathilde Kjeldsen
Stilling: Ph.d.-studerende
Afdeling: Sjællands Universitetshospital, Køge
Institution: Øre-, Næse- og Halskirurgisk afdeling

Mail: matkj@regionsjaelland.dk

Telefon: 25 83 13 55

Støttet af

  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Oticon fonden
  • Region Sjælland Forskningsfond
  • Den europæiske fond for regional udvikling – ØKS

Læs mere om