Formål

Forskningsrådet har til formål at styrke forskning i Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), sikre god koordinering af forskningsområderne i SDCS, og understøtte at SDCS og samarbejdspartnere arbejder hen mod at bedrive forskning af høj international standard.

Forskningsrådet rådgiver bestyrelsen for SDCS i spørgsmål om prioritering af SDCS’ indsats på det forskningsmæssige område.

Opgaver

Forskningsrådet har særligt til opgave at:

  • deltage i udarbejdelse, implementering og evaluering af forskningsstrategi for SDCS
  • identificere relevante forsknings- og satsningsområder samt fastlægge generelle principper for tildeling af økonomisk støtte til forskningsprojekter finansieret af SDCS
  • koordinere tværgående forskningsopgaver internt samt indgå i samarbejde med lokale, regionale og nationale forskningsmiljøer
  • medvirke til, at…
    • … forskning indgår som en integreret del af relevante sygehusafdelinger, almen praksis, kommuner og andre institutioner tilknyttet SDCS
    • … forskning og klinisk udvikling og praksis er tæt koblet
    • … forskningsresultater implementeres systematisk i relevante sammenhænge

Du kan læse hele kommissoriet her​ (pdf, åbner i ny fane)