Forskningsstudier

Her kan du finde forskningsstudier fra Steno Diabetes Center Sjælland. Studierne kan være gennemført på egen hånd eller i samarbejde med en eller flere af de andre Steno Centre, samt øvrige samarbejdspartnere.

Børn af forældre med type 2-diabetes

Børn af forældre med type 2-diabetes har en øget risiko for at udvikle diabetes senere i livet grundet høj grad af arvelighed forbundet med udviklingen af diabetes. Dog kan det være kompliceret at balancere behov for sund mad og bevægelse med andre presserende behov i nogle familier. Derfor har dette projekt til formål at bidrage med viden til at fremme trivsel, sundhedskompetencer og –adfærd blandt damilier med type 2-diabetes. Det gøres ved at undersøge karakteristika for børnefamilier med type 2-diabetes, hvilket behov disse familier har for støtte til at kunne leve et sundt og aktivt liv, samt hvilken sundhedsfremme-interventioner er mest effektive.

Rapporten er udarbejdet af et forskningssamarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Roskilde Universitet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Sjælland.

Læs “Børn af forældre med type 2-diabetes” her (pdf, åbner i ny fane)

Diabetes i Region Sjælland

Antallet af voksne med type 2-diabetes stiger. Mange lever med flere sygdomme samtidig med diabetes, og der er generelt flere lægebesøg og hyppigere indlæggelser end blandt resten af befolkningen. Det er nogle af hovedkonklusionerne i et nyt registerstudie, der tegner en profil af, hvem der har diabetes i Region Sjælland anno 2022, og lægger op til mere målrettet behandling og forebyggelse på tværs af region og i de enkelte kommuner.

Rapporten er  udarbejdet af Post.doc Sara Fokdal Lehn fra Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med kollegaer fra Steno Diabetes Center Odense.

Læs “Diabetes i Region Sjælland” her  (pdf, åbner i ny fane)

Rapport fra et naturprojekt med tyrkiske kvinder i Danmark

Ikke-vestlige migranter i Danmark har en højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end etniske danskere. Kommunale sundhedstilbud er imidlertid sjældent rettet mod denne gruppe. Denne rapport er en evaluering af et projekt, som peger på naturmøder, kombineret med fysiske øvelser og fortællefællesskaber, som et muligt sundhedsfremmende tiltag overfor ikke-vestlige migranter. Evalueringen retter særligt en opmærksomhed på betydningen af en sådan indsats for krop og psyke.

På baggrund af evalueringen af projektet, giver forskerne også en række konkrete råd til kommuner, som vil styrke deres sundhedsfremmeindsatser gennem naturprojekter.

Rapporten er udarbejdet af Karen Christensen og Anne Leonora Blaakilde fra Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Rapporten kan læses her (pdf, åbner i ny fane)