Overlæge og ph.d. Abdellatif Aharaz fra Endokrinologisk Afsnit på Slagelse Sygehus har været med i fronten mod coronavirus.

Fra glukosemålere til podepinde

22. april 2020

Overlæge og ph.d. Abdellatif Aharaz er speciallæge i endokrinologi på Endokronologisk Afsnit på Slagelse Sygehus. Her hjælper han til dagligt mange mennesker blandt andet med diabetes både i ambulatoriet og på sengeafsnittet.

Den sidste måneds tid er glukosemålere blevet byttet ud med podepinde for Abdellatif. Det er de, fordi han har været en af dem, der har bidraget til covid-indsatsen på Slagelse Sygehus. Han har både været med i coronateltet, hvor man vurderer, om patienterne skal sendes videre til yderligere undersøgelse og behandling, og han har været med på det nye covid-afsnit i Slagelse, hvor han har gået stuegang og tilset patienter med covid-19.

En del af corona-krigen

Selvom Abdellatif har astma og var betænkelig ved at skulle tilse patienter med covid-19, så forsvandt al nervøsitet hurtigt.

– Jeg tænkte ikke over, at jeg var specielt udsat, når jeg først stod i det. Jeg har taget de forholdsregler man skulle og fulgt de anvisninger om beskyttelse og værnemidler, man får under oplæringen, og det har været fint. Jeg er gået ind i det med fuld sjæl og har fundet glæde i at kunne hjælpe nogle andre. Man føler virkelig, man er i frontlinjen – klar til krigen mod corona, og jeg håber, jeg har været med til at gøre en lille forskel, fortæller Abdellatif.

En overraskende sidegevinst

Noget, som har overrasket ham, er den bonus, det har været at lære af de andre specialer, mens man har været en del af ’coronaholdet’.

– Jeg har lært meget af, hvordan de andre specialer går til patienterne og griber tingene an. Covid-patienterne har virkelig fået en holistisk behandling, fordi vi kommer med så forskellige baggrunde – det tror jeg kun har gavnet, fortæller han.

Abdellatif i beskyttelsesudstyr ved covid-teltet

Fremover forventer Abdellatif også, at der vil være meget kortere vej til at ringe en kollega fra en anden afdeling op, hvis der bliver brug for at sparre om nogle sundhedsfaglige ting.

– Jeg har helt klart fået et større netværk både på og uden for sygehuset, og jeg har fået et større kendskab til, hvordan de andre afdelinger fungerer. Fremover tror jeg også, jeg kommer til at bruge mit netværk anderledes – der er bare kortere vej til samarbejde, når man har mødt hinanden før, forklarer Abdellatif.

Tilbage til endokrinologien

Det går godt med at håndtere det nuværende antal covid-patienter. Derfor skal Abdellatif snart tilbage til sin stamafdeling, og han glæder sig på trods af den lærerige oplevelse.

– Det bliver rart at vende tilbage til mit eget speciale. Det er trods alt der, jeg hører hjemme.