Stenodag 2023 markerede starten på et nyt tiltag om Fremtidens Diabetesambulatorium

Fremtiden starter nu

3. marts 2023

Steno Diabetes Center Sjællands Stenodag 2023 markerede starten på Fremtidens Diabetesambulatorium – en helt ny måde at organisere ambulatoriearbejdet på, som skal tackle nogle af de udfordringer, der allerede eksisterer, og kun bliver større fremadrettet.

110 deltagere fra alle Region Sjællands diabetesambulatorier sad klar, da centerdirektør Lise Tarnow bød velkommen. Dagen markerede en tidlig kickstart af Fremtidens Diabetesambulatorium, og Lise Tarnow understregede, at målsætningen både var at introducere tankerne bag Fremtidens Diabetesambulatorium – og nok så vigtigt at få medarbejdernes input til det videre udviklingsarbejde.

– Vi er ikke færdige med at udvikle modellen, men hel basalt handler det om, at vi er nødt til at behandle patienterne forskelligt for at opnå en større lighed i sundhed. Det er noget af baggrunden for, at vi fremover kommer til at lave individuelle forløb for patienterne på diabetesambulatorierne i Region Sjælland, forklarer Lise Tarnow.

Gode erfaringer fra Nykøbing F. Sygehus
Mere konkret skal der i fremtiden arbejdes med såkaldt triagering af patienterne. Det vil sige, at man prioriterer dem blandt andet ud fra deres behov og motivation for at ændre i deres behandling. Det koncept har man allerede arbejdet med på diabetesambulatoriet på Nykøbing F. Sygehus, og herfra fortæller oversygeplejerske Kristina Egerup:

Oversygeplejerske Kristina Egerup har været med til at afprøve triagering i Nykøbing Falster.

– Først og fremmest handler det om at skabe rum til den her måde at arbejde på. Det vil blandt andet sige, at der skal sættes tid af i kalenderen til at triagere patienterne. Man er nødt til at investere tiden i projektet – både i lægernes og sygeplejerskernes kalender. Det er en stor ledelsesmæssig opgave at erkende, at det tager tid – og derfor kan de triagerende sygeplejersker ikke se det samme antal patienter.

Men investeringen af tid tjener sig ind, vurderer Kristina, fordi det gør hele det tværfaglige team i ambulatoriet i stand til at arbejde mere fokuseret med de patienter, som har brug for en ekstra indsats.

Helt tryg ved at slippe patienterne
En konsekvens af denne måde at arbejde på er, at nogle patientgrupper får færre kontroller i ambulatoriet. Den teknologiske udvikling med øget mulighed for, at patienterne monitorerer deres blodsukker med en sensor, hjælper til, men alligevel kræver det mod, siger Lise Tarnow i sin introduktion af Fremtidens Diabetesambulatorium: Både patienter og behandlere skal turde stole på, at patienterne nok skal klare sig, selvom de først har næste kontrol om et halvt eller helt år.

Susanne Eriksen er sygeplejerske i Fusionsklinikken i Slagelse, og hun føler sig overbevist om, at tankegangen rummer store potentialer:

Sygeplejerske Susanne Eriksen fra Fusionsklinikken ser store potentialer i de nye tiltag.

– Et langt stykke hen ad vejen er Fremtidens Diabetesambulatorium inspireret af den måde, vi arbejder på i Fusionsklinikken, og vores patienter har meget stor gavn af det. De er glade, og de føler sig hørt. Og jeg er helt tryg ved at slippe de patienter, som er klar til det, fri, så vi følger dem mindre tæt i de perioder, hvor det går godt. Simpelthen fordi de ikke bliver sluppet på nogen som helst måder, før det vurderes forsvarligt af både sygeplejersken og lægen – og vel at mærke også efter, vi har taget patienten med på råd. Det sker simpelthen ikke, før de er klar til det, siger hun.

Tilgængelighed er vigtig
På Stenodagen var der også plads til patienternes stemme. Regionsformand for Diabetesforeningen Anne Petersen fortalte om sin personlige historie med et liv med type 1-diabetes, og hun havde et par konkrete råd med til Fremtidens Diabetesambulatorium:

– Information er altafgørende for at gøre patienterne trygge ved, at de måske først skal ses igen om et år. Det er også meget vigtigt, at medarbejderne på ambulatoriet er så lette at få i tale, som man stiller i udsigt, hvis der skulle ske noget uforudset i perioden op til næste kontrol. Man skal altså ikke ringe forgæves ret mange gange, før tilliden til systemet forsvinder, understreger hun.

En af dem, der skal tage telefonen, når ambulatoriepatienterne ringer, er Tina Stilund, lægesekretær på  Nykøbing F. Sygehus. Hun roser Stenodagen for at give hende en fornemmelse af projektet, og er enig i Anne Petersens betragtninger om tilgængelighed:

Tina Stilund er lægesekretær på Nykøbing F. Sygehus.

– Det er rigtig godt med sådan en Stenodag, så jeg er bedre klædt på til mit arbejde: Det er godt at vide, hvad der rører sig. Jeg synes, det lyder spændende at arbejde på den her måde, men måske kunne der opstå en udfordring for de svageste patientgrupper. Dem, som måske slet ikke har adgang til internettet, og i hvert fald ikke bruger hverken NemID eller Min Sundhedsplatform. Omvendt er det vel den gruppe, som vi gerne vil skabe mere plads til, men jeg tænker, at det i hvert fald er vigtigt, at vi er præcis så tilgængelige, som vi lover patienterne.

En lettelse i hverdagen
Centerdirektør Lise Tarnow forstår tanken bag bekymringen, men understreger også, at Fremtidens Diabetesambulatorium gerne skulle medføre fordele for alle patientgrupperne:

– Der ligger forhåbentlig også en tryghed i at vide, at det går så godt med ens sygdom, at man ikke behøver komme på sygehuset så tit lige nu. Og for nogen vil det også være en lettelse, fordi man ikke behøver bruge tiden på det. Men det er vigtigt at understrege, at vi skal gøre det her i tæt samarbejde med patienterne – og at ambulatoriet også står til rådighed for de patienter, der får mindre jævnlige kontroller. Personalet kan altid kontaktes, hvis der opstår et behov. Det kan være ved fremmøde i ambulatoriet, det kan være på telefon, mail eller videoopkald – vi har efterhånden rigtig mange muligheder for at lave konsultationer, uden patienterne behøver at transportere sig selv hen på sygehuset, siger hun afslutningsvis.

Fakta om Fremtidens Diabetesambulatorium

  • Fremtidens Diabetesambulatorium er en omfattende indsats i hele Region Sjælland, der skal nytænke og skabe en væsentlig ændring: For organisationerne, personalet og ikke mindst patienterne. Målet er at bruge patienternes og sundhedsvæsenets tid og kræfter sådan, at det skaber mere lighed i sundhed og i sidste ende et godt liv med diabetes for så mange som muligt.
  • I Fremtidens Diabetesambulatorium skal tiden og ressourcerne i højere grad bruges på de patienter, der har mest brug for støtte. Det handler både om ekstra støtte i diabetesambulatoriet, men også tilbud uden for ambulatorierne. Samtidig får de patienter, der kan og vil selv, mere ansvar for eget forløb.
  • På Nykøbing F. Sygehus har de arbejdet med triagering, som er et element i Fremtidens Diabetesambulatorium, siden starten 2022.
    Læs mere om deres opstart her
  • Alle diabetesambulatorier tager hul på arbejdet med Fremtidens Diabetesambulatorium og herunder triagering i løbet af 2023.