Alle fusionsklinikkens medarbejdere har været i et intensivt uddannelsesprogram i diabetes. Det betyder, at alle nu kan varetage basisbehandlingen for diabetes – også selvom man fx er sygeplejerske med psykiatrisk baggrund.

Fusionsklinikken forlænges i fem år

21. juni 2022

Arbejdet i Danmarks første klinik for samlet behandling af diabetes og psykisk sygdom lover godt: Patienternes blodsukker er blevet lavere, og noget tyder på færre indlæggelser. Nu er klinikken blevet forlænget for en femårig periode.

I Fusionsklinikken har man samlet og integreret diabetes og psykisk sygdom til én fælles behandling og vil gøre op med, at borgere med både diabetes og psykisk sygdom har langt større risiko for komplikationer og ringere livskvalitet, end personer som kun lider af diabetes.

Fusionsklinikken version 2.0

Fusionsklinikken har eksisteret i snart tre år, og i opbygningen af klinikken har der været meget læring i, hvordan man gør tingene bedst, når man kombinerer flere specialer.

– Vi har siden Fusionsklinikkens start justeret på flere ting for at sikre, at vores patienter får mest ud af klinikken. Vi har blandt andet skabt et intensivt uddannelsesprogram i diabetes for vores medarbejdere. Det betyder, at alle nu kan varetage basisbehandlingen for diabetes – også selvom man fx er sygeplejerske med psykiatrisk baggrund, fortæller leder af Fusionsklinikken og centerchef Mette Wallbohm Olsen.

Det opsøgende arbejde med patienterne er dermed mere smidigt nu end i begyndelsen af centerets levetid.

Bedre blodsukker og tegn på færre indlæggelser

Og meget tyder på, at Fusionsklinikken giver den værdi for patienterne, som det var håbet fra begyndelsen af.

– Vi kan se i data, at vores patienters blodsukker i gennemsnit er lavere nu, end da de startede op i Fusionsklinikken. Det er helt vildt vigtigt, at man over tid passer på sit blodsukker, da det er det stabile og lavere blodsukker, der gør, at man ikke ender med at få senfølger af sin diabetes. Derudover er der faktisk også noget i data, der tyder på, at patienterne har færre indlæggelsesdage i snit, efter de er startet i forløb i Fusionsklinikken. Det er jo en kæmpe gevinst for alle, hvis dette er tilfældet, så det skal vi nu have undersøgt nærmere, fortæller direktør i Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow.

I Fusionsklinikken arbejder man ud fra F-ACT-modellen, der går fleksibelt og vedholdende til hver patient. Man kører fx ofte ud og besøger patienterne i deres eget hjem, når der er brug for det.

Fremtidens Fusionsklinik

Fusionsklinikken er nu blevet forlænget i fem år og udvider med indtag af patienter fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommune, så klinikken nu dækker hele Psykiatrien Vests’ optageområde, og centerchef Mette Wallbohm Olsen har mange visioner for klinikkens fremtid.

– Mit håb er, at mange flere med samtidig diabetes og psykisk sygdom får adgang til Fusionsklinikken, for jeg er helt overbevist om, at der er en større gruppe derude, der kunne have stor gavn af en Fusionsklinik. Vores patienter giver selv udtryk for, at de er meget glade for, at det hele er samlet et sted. De siger, det giver ro, når man ikke selv har overskud, og det, synes jeg, er det mest noble, man kan opnå som behandler, fortæller Mette Wallbohm Olsen.

Kontakt

Vil du vide mere om Fusionsklinikken, kan du kontakte centerchef Mette Wallbohm Olsen på meolsen@regionsjaelland.dk.

Fakta om Fusionsklinikken

  • Fusionsklinikkens formål er at optimere behandling af samtidig psykisk sygdom og diabetes. Der arbejdes ud fra F-ACT-modellen, der går fleksibelt og vedholdende til hver patient. Man kører fx ofte ud og besøger patienterne i deres eget hjem, når der er brug for det. Personalet i Fusionsklinikken foretager både psykiatrisk behandling og screener og behandler diabetes.
  • Klinikken er en selvstændig ambulant enhed under Psykiatrien Vest og drives i tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Diabetesambulatoriet på Slagelse Sygehus.
  • Fusionsklinikken er bemandet af sygeplejersker med speciale inden for psykisk sygdom og diabetes. Derudover er der også ansat en psykiater, diabeteslæge, diætist, socialrådgiver og sekretær i klinikken.
  • Klinikken er for patienter med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom, som det kan være svært at fastholde i traditionelle behandlingstilbud.
  • Fusionsklinikken startede som et 3-årigt projekt, der løb fra 2020-2022. Klinikken er netop blevet forlænget med 5 år til 1. halvår 2027 og evalueres løbende.
  • Fusionsklinikken har aktuelt omkring 80 patienter. Klinikken forventer at have 200 tilknyttet ved udgangen af 2023. Patienterne henvises til klinikken fra Psykiatrien Vest, Slagelse og Holbæk Sygehus samt via egen læge.