Både Tobias Bjelkov Jones (tv.), uddannelsesleder, og Cecilie Sara Baun (th.), studerende på ZBC i Slagelse, har begge kunne mærke en positiv udvikling i skoledagen, som projektet ‘Datadreven sundhedsfremme på erhvervsskoler’ har medført.

Fysisk aktivitet giver bedre læring på erhvervsskoleuddannelse

11. april 2023

Steno Diabetes Center Sjælland startede i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen i 2022 projektet ‘Datadreven sundhedsfremme på erhvervsskoler’ (Data Sund EUD), som fokuserer på at øge sundhed, trivsel og forebyggelse blandt erhvervsskoleelever. En af de deltagende skoler, ZBC i Slagelse, har oplevet resultater allerede efter det første års deltagelse: Markant lavere frafald, tilsvarende bedre læring – og derfor også klart højere karakterer.

Cecilie Sara Baun, studerende på ZBC i Slagelse

Når 19-årige Cecilie Sara Baun skal opsummere, hvad Data Sund EUD-projektet har gjort ved hverdagen på ZBC Business i Slagelse, lyder det måske i første omgang næsten banalt, men gevinsterne har været rigtig store på en række områder:

– I dag siger eleverne fra forskellige klasser hej på gangen i stedet for bare at gå forbi hinanden, lyder det ganske enkelt fra Cecilie, som er i gang med det sidste år på skolen.

Det skal være rarere at gå på skolen

Hilsnerne på gangen og lidt flere smil i skoledagen er nemlig en klar indikation af, at man er nået langt med den målsætning, uddannelsesleder Tobias Bjelkov Jones havde forud for, at han involverede sig selv og skolen i projektet:

– Jeg ville gerne have, at det her projekt skulle bruges til at skabe fællesskab og glæde, simpelthen gøre det mere rart at være på skolen. Selvfølgelig vil vi også gerne have, at vores elever har sundere liv og selvfølgelig vil vi i sidste ende meget gerne have bedre læring, men tingene går hånd i hånd, siger han.

Projektet startede i foråret 2022, hvor Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Copenhagen inviterede eleverne fra ZBC Business i Slagelse sammen med elever fra en række andre erhvervsskoler i Region Sjælland og Region Hovedstaden til at udfylde et spørgeskema om blandt andet sundhed og trivsel.

– Vi ved, at der på erhvervsskoleområdet er behov for fokus på at styrke sundhed og trivsel blandt eleverne. Det kunne vi også se af spørgeskemaundersøgelsen fra erhvervsskoleuddannelsen ZBC Business i Slagelse. Med inspiration i spørgeskemaundersøgelsen var næste skridt i projektet, at de deltagende lærere og elever kunne vælge mellem forskellige sundhedstemaer, de ville arbejde videre med: fysisk aktivitet, mad og måltider, brug af rusmidler og trivsel- og mental trivsel. Her valgte ZBC Business Slagelse fysisk aktivitet. Så arrangerede vi tre workshops, hvor vi sammen med lærere og elever diskuterede, hvad der i hverdagen har indflydelse på mulighederne for fysisk aktivitet på skolen og deres konkrete ønsker og forslag til forandringer fremover – og derefter var det skolen, som selv arbejdede videre med forandringer, forklarer projektleder i Steno Diabetes Center Sjælland, Lise With Aspe.

Markant lavere frafald

I Slagelse valgte eleverne altså at arbejde med temaet fysisk aktivitet, og efter sommerferien sidste år blev der indført en række forandringer af skoledagen: Nu er der skemalagt fysisk aktivitet i en time hver dag for førsteårselever, mens andetårselever har tre timer ugentligt. Desuden er der tilbagevendende aktivitets- og sportsdage for alle elever, mens lærerne har været på kursus i, hvordan man arbejder med aktivitet som del af læringen.

Uddannelsesleder Tobias Bjelkov Jones på ZBC i Slagelse

– Det er en vigtig detalje, at timerne med fysisk aktivitet ligger på samme tidspunkt på dagen, så man bliver rystet sammen på tværs af klasser og holddelinger, forklarer Tobias Bjelkov Jones – og han kan konstatere, at missionen ser ud til at være lykkedes allerede:
Der har været markant mindre frafald blandt førsteårseleverne, som selv fortæller, at de har lettere ved at koncentrere sig – og det har blandt andet resulteret i nogle ekstraordinært høje karaktergennemsnit.

– Vi har aldrig før oplevet så få, der stopper. Så vi fastholder simpelthen flere elever på uddannelsen, siger Tobias Bjelkov Jones.

Bedre relation til lærerne

En anden ændring i hverdagen i kølvandet på projektet er, at eleverne nu afleverer deres mobiltelefoner i starten af timen. Tobias erkender med et lille smil, at det ikke nødvendigvis har været en populær beslutning, men det har været gavnlig for læringsmiljøet. Og måske har beslutningen været nemmere at acceptere, fordi lærer og elev-relationen har ændret sig, efter de er begyndt at dyrke motion med hinanden i skoledagen:

– Jeg synes helt sikkert, at vi har fået et bedre forhold til lærerne. Det hele er mere afslappet og ikke så formelt. Og det er blevet mere naturligt at snakke med lærerne i dag, siger Cecilie.

Med skemalagt tid til fysisk aktivitet hver dag kunne man frygte, at de øvrige fag bliver presset på pensum, men meldingen fra både undervisningslederen og eleverne er, at man som minimum når det samme i løbet af timerne oppe på skolen.

– I dag har vi nærmest kun skriftlige afleveringer for derhjemme. Og jeg synes også, at jeg er mere klar i hovedet og mindre træt, når jeg kommer hjem. Jeg har ikke længere lyst til bare at lægge mig ned og sove – i stedet for har jeg faktisk tit lyst til at lave noget mere aktivitet, siger Cecilie.

En klar anbefaling

Tobias Bjelkov Jones erkender, at erfaringsgrundlaget er spinkelt, eftersom de kun har været i gang med forandringerne i et halvt års tid. Men hverken han eller Cecilie Baun er i tvivl om, at den positive udvikling hænger sammen med de forandringer af skoledagen, som Data Sund EUD-projektet har medført. Den endelige evaluering af projektet er i gang og foretages af Steno Diabetes Center Copenhagen.

– Det er virkelig en klar anbefaling herfra. Selvfølgelig har vi lavet en lille investering i form af tid til planlægning og ressourcer til kompetenceudvikling, men det har i dén grad været indsatsen værd!, afslutter Tobias.

Fakta om projektet

  • Data-Sund-EUD er et samarbejdsprojekt mellem to regioner (Region Hovedstaden og Region Sjælland), to forskningsinstitutioner (Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Sjælland), fire kommuner og otte erhvervsskolematrikler.
  • Det er et brugerinvolverende forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan styrke sundhed og trivsel blandt eleverne på landets erhvervsskoler, så deres risiko for at udvikle kroniske sygdomme falder.
  • I Region Sjælland foregår projektet på: ZBC Slagelse (Business, SOSU, Kokke-tjener-skolen, og Landbrugs- & Gartnerskolen, Jernbjerggaard), Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser Holbæk, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser Kalundborg Processkolen.
  • Danske Regioners forebyggelsespulje har støttet projektet med 1,5 million kroner. Helsefonden har støttet med en halv million kroner, og Tværspuljen med 200.000. Derudover bidrager Steno Diabetes Centrene med egne midler til udvikling af projektet.
  • Projektet løber fra 2021 til 2024.