God start på en styrket tværsektoriel indsats

08. februar 2023

Der har været fart over feltet siden Anders Westh og Nicolaj Faber i efteråret 2022 startede som seniorkonsulenter hos SDCS.

Med anker i vores tværsektorielle samarbejde har de været på rundt og møde samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis, civilsamfundet og internt i Region Sjælland.

– Alle parter ønsker et bedre samarbejde om at forbedre patientens oplevelse af en sammenhængende indsats, så udgangspunktet er positivt, fortæller Anders.

Anders og Nicolaj har indtil videre besøgt 13 af regionens 17 kommuner og glæder sig til at besøge de resterende kommuner i de kommende uger. Møderne har givet et vigtigt indblik i, hvordan det går i dag, og hvor SDCS kan være med til at understøtte og udvikle kommunale indsatser målrettet personer med diabetes:

– Kommunerne har mange refleksioner over deres tilbud. Der er virkelig nogle fantastiske ildsjæle i sundhedscentrene. De er kreative og meget interesserede i at udveksle viden og erfaringer med de andre kommuner og samarbejde med andre sektorer i kommunen, fortæller Nicolaj.

Anders og Nicolaj er enige om, at de allerede har fået en dybere forståelse af borgerens vej fra egen læge til rehabilitering i kommunen og ultimativt tilbage i eget liv med nye vaner og metoder til at mestre livet med diabetes.

Møderne har også givet vigtige pejlemærker for, hvad der skal fokuseres på i det videre arbejde:

  • Mere viden om, hvem der ikke deltager i den kommunale rehabilitering og bagvedliggende årsager.
  • Hvordan civilsamfundet bedre kan understøtte, at borgerne fastholder nye motions- eller kostvaner.
  • Udvikling af nye metoder til at evaluere borgernes tilfredshed med kommunale forløb.

KONTAKT

Vil du gerne høre mere om vores tværsektorielle arbejde, er du velkommen til at kontakte Nicolaj Faber på: nfab@regionsjaelland.dk.