Vi har fulgt op på, hvordan en hotline for primær sektor om diabetiske fodsår har klaret det efter et års pilotdrift.

Hotline om fodsår er en succes

15. november 2022

Efter et års pilotdrift på Sjællands Universitetshospital Køge er konklusionen klar: En hotline for primær sektor om diabetiske fodsår er en klar og ubetinget succes. Borgerne får hurtigere den rette behandling af deres fodsår – og mange henvendelser drejer sig om borgere, som ikke er kendt på hospitalets fodcenter i forvejen.

Siden oktober 2021 har Steno Diabetes Center Sjælland stået bag et pilotprojekt med en hotline for fagfolk fra primærsektoren, der kan få rådgivning om fodsår fra det multidisciplinære team, med ekspertise i diabetiske fodsår, på Sjællands Universitetshospital Køge. Efter et års drift er det blevet tid til at gøre status over projektet, og overlæge Jesper Fabrin er tilfreds:

– Hotlinen henvender sig til fodterapeuter, praktiserende læger og kommunale sygeplejersker i vores optageområde, og det er klart, at de lige skulle bruge lidt tid til at få ind under huden, at tilbuddet eksisterer. Men nu er der virkelig fart på, og folk er meget begejstrede for ordningen, siger han.

Sparer tid og besvær
Telefonen er åben for henvendelser fra seks kommuner i regionen: Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Faxe og Stevns. Det er, som Jesper Fabrin er inde på, udelukkende fagfolk fra primærsektor, som kan ringe ind, og en af dem, som har benyttet sig af hotlinen, er sygeplejerske Kil Stigsen, der arbejder i en sygeplejeklinik i Viby Sjælland.

– I alt har jeg haft ringet tre-fire gange, og jeg synes, det er en rigtig god ordning. Jeg får god, kompetent og hurtig hjælp. Jeg ringer, hvis jeg står med en borger med et diabetisk fodsår, hvor der ikke er nogen progression i behandlingen. Så snakker vi om såret og behandlingen, og oftest får borgeren en akuttid på afdelingen. På den måde sparer vi borgeren for besværet med at skulle en tur om egen læge – behandlingen går derfor hurtigere, forklarer hun.

Og det er i virkeligheden en af grundtankerne bag etableringen af hotlinen, fortæller projektleder Gry Maria Hoffmeier fra Steno Diabetes Center Sjælland:

– I bund og grund handler det om hurtigt at kunne yde den rette hjælp til borgerne. Hvis eksempelvis deres fodterapeut ikke ved, hvad de skal stille op med et fodsår, så kan fodterapeuten ringe ind og få råd og vejledning eller måske en akut henvisning til hospitalet, frem for at borgeren skal bestille tid hos egen læge for først derefter at blive henvist. I den mellemliggende tid vil såret udvikle sig i den forkerte retning, men med hotlinen kan vi forkorte tiden til den rette behandling.

En stor succes
Der er lavet en evaluering af ordningen, og den viser blandt andet, at mens 22 procent af alle henvendelser til hotlinen kan klares med vejledning over telefonen, så resulterer over halvdelen af alle opkald i enten en akut eller en subakut tid på hospitalet.

– Jeg må rose fagfolkene, der benytter sig af vores hotline: Vi får stort set ingen ikke-relevante henvendelser, og det er jo med til at sikre, at ordningen kører godt, siger Jesper Fabrin.

Og det bakkes også op af evalueringen: Den viser, at i hele perioden indtil nu har kun fem procent af alle opkald været ikke-relevante.

Indtil nu har hotlinen kørt som et et-årigt pilotprojekt, men den er blevet forlænget med endnu et år. Derefter er planen, at hotlinen skal overgå til normalt drift – og altså fortsætte som et tilbud rettet mod fagfolk i Sjællands Universitetshospital Køges optageområde.

– Baseret både på vores evaluering og tilbagemeldingerne fra brugerne af hotlinen, så vil jeg vurdere, at det er en stor succes. Og derfor arbejder vi på, at vi i den nærmeste fremtid kan udrulle det til regionens øvrige områder, slutter Gry Maria Hoffmeier.

Kort om hotline for fodsår

Ordningen har eksisteret siden oktober 2021, og hotlinen besvares af enten en sårsygeplejerske eller en fodterapeut fra det multidisciplinære team på Sjællands Universitetshospital Køge. Der er desuden back-up fra en af speciallægerne i afdelingens sårsektion.

62 % af alle henvendelser til hotlinen kommer fra kommunale tilbud, 20 % fra fodterapeuter og 13 % fra almen praksis. 53 % af henvendelserne drejer sig om en borger, som ikke er kendt i fodcenteret i forvejen.

Alle opkald klares på mellem to og 15 minutter, og stort set alle opkald – 95 % – vurderes at være relevante.