”Aktive Fællesskaber” er et nyt projekt, som skal hjælpe borgere til at fastholde nye og mere aktive vaner, efter de har afsluttet et kommunalt forebyggelsestilbud (Foto: Colourbox)

Hvordan fastholder man gode vaner på egen hånd?

27. maj 2021

Dét er omdrejningspunktet for et nyt projekt, som Steno Diabetes Center Sjælland laver i samarbejde med bl.a. Odsherred Kommune. Målet er, at borgere, som har gennemgået et kommunalt forebyggelsestilbud, får støtte til at holde fast i deres nye, mere aktive vaner. Projektet har fået 1.000.000 kr. i støtte fra Danske Regioners pulje ”Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse”.

Timingen var helt rigtig, da Steno Diabetes Center Sjælland sidste år henvendte sig til Odsherred Kommune om et muligt samarbejde på projektet ”Aktive Fællesskaber”. Det handler om at fastholde fysisk aktivitet hos borgere med enten type 2-diabetes, svær overvægt eller hjertekarsygdom, og i Odsherred Kommune er der stort fokus på netop at fastholde borgerne i deres gode vaner, når de afslutter et kommunalt forebyggelsestilbud.

– Vi oplever i lighed med mange andre kommuner, at mange borgere taber pusten, når det kommunale forebyggelsestilbud afsluttes. Derfor ser vi en del gengangere i form af borgere, der kommer igen i andre af kommunens sundhedstilbud. Det er både ærgerligt og synd, for de har tydeligvis motivationen til at ændre livsvaner, når de indgår i et kommunalt sundhedsforløb – det er bare vanskeligt for dem at fastholde motivationen på egen hånd, siger Helle Oldrup Jensen, leder af Sundhedsafdelingen i Odsherred Kommune.

Et ideelt partnerskab

Projektet er et partnerskab mellem Steno Diabetes Center Sjælland, Odsherred Kommune, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, samt en række lokale aktører fra Odsherred. Det omfatter både borgere i målgruppen såvel som lokale idrætsforeninger og patientorganisationer.

Kommunen er, med Helle Oldrup Jensens ord, udfordret på sundhedsområdet og har på årsbasis omkring 200 borgere gennem et forebyggelsestilbud. Derfor er kommunen også en ideel samarbejdspartner for Steno Diabetes Center Sjælland på dette projekt:

– Vi ved jo, at der er mange borgere med diabetes i Odsherred Kommune. Derfor er det et rigtigt godt sted at starte projektet op, men håbet er, at vi efterfølgende kan udbrede det til andre kommuner i regionen, siger programchef Janne Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Teknologien kan måske være en hjælp

De forskellige kommunale forebyggelsestilbud er alle tidsbegrænsede. Og hvor nogle borgere efterfølgende er gode til selv at opsøge tilbud i foreningslivet og dermed fastholde deres nye, aktive vaner, så er det for andre en stor udfordring at holde motivationen oppe.

– Jeg har en idé om, at hvis vi havde medarbejdere ansat til ligesom at håndholde borgerne, så kunne vi hjælpe dem i gang i idrætsforeningerne en for en – og dermed fastholde dem i en aktiv livsstil. Men det må vi nok konstatere er for ressourcekrævende, og derfor håber jeg på, at vi i projektet kan blive klogere på andre ting, som kan understøtte fastholdelsen, siger Helle Oldrup Jensen.

Derfor har projektet bl.a. fokus på forskellige teknologiske løsninger: Man undersøger om apps, sms-tjenester eller andet i samme dur kan spille en rolle for i hvert fald en del af målgruppen.

Brobygning

Helt grundlæggende fokuserer projektet på brobygning: At skabe en sammenhæng mellem sundhedstilbuddene i kommunalt regi og civilsamfundet – altså ude i virkeligheden, hvor borgerne lever deres liv. Netop derfor er der også inddraget forskellige lokale foreninger såvel som repræsentanter fra målgruppen i projektet.

– Hvis man skal skabe en meningsfyldt forbindelse mellem to størrelser, i det her tilfælde de kommunale tilbud og kommunens idrætsforeninger, så er det en forudsætning, at man har kendskab til hinanden. Derfor er jeg meget optaget af at præcisere kontekst, rammer og vilkår i det her projekt. Vi skal finde ud af, hvad det helt konkret er, at vi kan samarbejde om at gøre bedre. Hvis vi bliver i billedet med broen, så er det både vigtigt, at vi forstår, hvad broen skal forbinde: Hvordan ser virkeligheden ud på begge sider? Og det er lige så vigtigt at forstå, hvem der skal bruge broen, og hvad deres forudsætninger er, siger Helle Oldrup Jensen.

Projektet afvikles med en række samskabende workshops hen over sommeren, hvor forskere, kommune, borgere, idrætsliv og patientforeninger mødes for at komme med bud på, hvordan man kan forbedre overgangene fra de kommunale tilbud ud i civilsamfundet. Afslutningsvis kulminerer det i slutningen af 2021 med afprøvninger af udvalgte delprojekter.

Kort om ‘Aktive Fællesskaber’

Projektet er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Sjælland, Odsherred Kommune, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, idrætsforeninger og patientforeninger i Odsherred kommune, samt Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.

Projektet sigter mod at finde modeller til at bygge bro mellem det kommunale forebyggelsesarbejde og foreningslivet, så borgere med enten type 2-diabtes, svær overvægt eller hjertekarsygdom kan få støtte til at fastholde en aktiv livsstil.