Læge og ph.d.-studerende Sahar Moeini

Kan sår i såret fremme helingen?

26. november 2019

Med delvis finansiering af Steno Diabetes Center Sjælland undersøger læge Sahar Moeini fra Sjællands Universitetshospital, om det fremmer helingen af diabetiske fodsår at tilføre en række bittesmå nye sår i kanten af det eksisterende.

Som led i sit KBU-forløb arbejdede læge Sahar Moeini et halvt år på en skadestue, og her stødte hun flere gange på akut forværrede diabetiske fodsår, hvor det var nødvendigt at foretage amputation. Det gjorde stort indtryk på den nyuddannede læge, at noget så tilsyneladende harmløst som et lille sår på foden ender i en amputation – og den erkendelse var i virkeligheden første skridt på vejen mod hendes ph.d.-projekt.

– Mit projekt tager afsæt i et andet forskningsprojekt fra Herlev Universitetshospital, hvor man tog biopsier fra diabetiske fodsår for at undersøge vævet. Her gjorde man nemlig en uventet opdagelse: Sårene, man tog biopsier fra, lod til at hele hurtigere og bedre end andre diabetiske fodsår. Det er lige præcis det, jeg vil undersøge i et klinisk randomiseret forsøg: Jeg håber på, at vi kan finde en simpel metode til at fremme sårhelingen, så man kan forebygge eller udskyde amputationer, forklarer Sahar.

Små sår i sårkanten

Sahar har netop færdiggjort et pilotstudie, der viste lovende effekt af metoden. Næste skridt i ph.d. projektet er et større randomiseret klinisk forsøg.

Teorien er, at der opstår en akut inflammatorisk reaktion på biopsistederne, og at dette fremmer sårhelingen i de kroniske sår. I Sahars projekt undersøger hun dog ikke selve virkningsmekanismen – hun fokuserer i stedet for udelukkende på, om man kan påvise en helende effekt på det kroniske diabetiske fodsår ved at lave nye små sår i det ved biopsitagning.

– Biopsierne vil være to mm i diameter og to-tre mm dybe. Jeg laver dem tæt på sårets kant, men inde i selve sårlejet, så jeg ikke forstørrer patientens fodsår. Denne procedure gentages for hver deltagende patient tre gange i løbet af 140 dage, siger Sahar.

Sårheling og livskvalitet

I alt inkluderer Sahar Moeini 100 patienter i et klinisk randomiseret forsøg, som udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og gennemføres i et samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Nykøbing F Sygehus og Herlev Hospital. 50 patienter vil ud over den almindelige sårpleje også få foretaget de små biopsier, mens de øvrige 50 patienter fungerer som en kontrolgruppe, der udelukkende får den almindelige sårbehandling.

– I forsøget vil jeg først og fremmest holde øje med, hvor mange sår, som heler i løbet af 140 dage. Ved almindelig sårbehandling ved vi, at 30 procent af sårene heler i denne periode, og håbet i dette projekt er, at bringe dette tal op til 60 procent for den gruppe, der får foretaget biopsier, forklarer Sahar.

Ud over at måle på antal helede sår, vil hun også måle på, hvor meget mindre sårarealet bliver i de to patientgrupper og måle på patienternes livskvalitet før og efter deltagelse i projektet ved hjælp af et spørgeskema. Efter planen begynder Sahar Moeini at inkludere patienter i projektet til august næste år, og hun forventer at afslutte projektet i efteråret 2022.