Mennesker med diabetes og lange forløb med fodsår får hjælp til at forblive i job

24. august 2020

Et diabetisk fodsår kan have store konsekvenser både for livskvaliteten og for de økonomiske udgifter til behandling og pleje. Patienterne bliver anbefalet at belaste fodsåret så lidt som muligt og begrænse aktivitet, der kan belaste foden. Og dermed kan ens arbejde hænge i en tynd tråd, hvis fodsåret er længe om at hele.

– I dag er det faktisk en mulighed for kommunerne at henvise borgere, der fx er sygemeldt på grund af diabetes og fodsår, til en arbejdsmedicinsk udredning, men det anvendes desværre meget lidt. Derfor er der brug for at kunne vise, om der er et potentiale for bedre fastholdelse af sit arbejde blandt denne gruppe af borgere, fortæller sygeplejerske og ph.d. Ulla Riis Madsen, der er klinisk tovholder på projektet.

Sygeplejerske og ph.d. Ulla Riis Madsen, Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus er klinisk tovholder på projektet som bliver gennemført af professor og overlæge Ole Steen Mortensen og stud.med. Elisebeth Mebus Meyer, Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus (på billedet).

Bedre sundhedsfaglig dialog med arbejdspladsen

Det nye pilotprojekt omfatter til at starte med 10 patienter, der har diabetes og enten fodsår, der har svært ved at hele, eller har fået amputeret et ben. Patienterne skal først til en samtale og undersøgelse med en læge fra Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Her gennemgår de sygdomsforløbet samt hvilke behov, der skal tages hensyn til på arbejdspladsen. Derefter udfører samme læge et arbejdspladsbesøg og laver til slut en skriftlig konklusion med anbefalinger til patient, arbejdsplads og sårbehandlere om eventuelle ændringer i arbejdet eller behandlingen af fodsåret.

– Vi håber, at en arbejdsmedicinsk indsats kan hjælpe til, at patienter, der har diabetiske fodsår, kan beholde deres job. Når man både har diabetes og fodsår kræver det mange hensyn til fodtøjet, hvor meget man kan stå og gå, og hvor meget man skal have fri til at gå til kontroller m.m. på sygehuset. Det kan være svært at forstå og sætte sig ind i som arbejdsgiver, og her ved vi, at denne type indsats kan hjælpe med at skabe den dialog, der skal til, for at der kan tages de nødvendige hensyn, forklarer Ulla Riis Madsen.

Næste skridt

Pilotprojektet begyndte i juli måned og forventes afsluttet november 2020. Der udføres løbende interviews med alle involverede parter i projektet for at kunne evaluere på indsatsen. Hvis der er en positiv effekt af pilotprojektet, er planen at implementere det i daglig praksis både på sygehusene, kommunerne og på arbejdspladserne og udbrede det til andre dele af landet.

Fakta om projektet

  • En arbejdsmedicinsk udredning går i korte træk ud på at undersøge samspillet mellem en borgers sygdom, og hvordan arbejdspladsmiljøet eventuelt påvirker denne, og derefter vurdere borgerens mulighed for at fortsætte i arbejdet på trods af sygdommen.
  • De 10 patienter i pilotprojektet er alle tilknyttet et af sårambulatorierne i Region Sjælland på grund af diabetes og vanskeligt helende fodsår eller amputation. De er i alderen 18-65 år og er tilknyttet en arbejdsplads.
  • Pilotprojektet løber over seks måneder og forventes afsluttet efteråret 2020.
  • Projektet er et samarbejde mellem alle ortopædkirurgiske afdelinger i Region Sjælland, Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland.