Portræt af Torben Rank

Medarbejderne er nøglen til at skabe og fastholde en mere aktiv hverdag, fortæller forstander Torben Rank fra Danmarks første idrætscertificerede bosted Klintegården i Frederikssund.

Mere sundhed og bevægelse ind på bostederne

29. oktober 2021

Med en temadag målrettet regionens bosteder har Steno Diabetes Center Sjælland sat gang i et initiativ om mere bevægelse og fokus på en sundere livsstil. Beboere på bosteder er nemlig ofte i stærkt øget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Steno Diabetes Center Sjælland har et særligt fokus på sårbare og udsatte borgere – og derfor er det også helt oplagt, at vi blandt mange andre aktiviteter henvender os til bostederne i Region Sjælland med et særligt tilbud om hjælp til at implementere en sundere livsstil.

– Vi har inviteret udviklingspersonale og ledelserne fra regionens bosteder til en temadag om forebyggelse gennem en mere aktiv hverdag. Vi ved, at beboerne på bostederne udgør en gruppe, som er særligt udsatte for diabetes, og at livsstilsændringer generelt er en vanskelig øvelse. Derfor vil vi meget gerne bidrage med viden og redskaber, forklarer programchef Janne Lorenzen.

En inspirerende dag

Blandt deltagerne på temadagen var leder Vibeke Fjordskov fra botilbuddet Mariehusene i Svogerslev ved Roskilde. Hun deltog sammen med to af botilbuddets medarbejdere, Pernille Knudsen og Linda Kildegaard.

– Det har været en god og meget inspirerende dag, indleder Vibeke Fjordskov og uddyber: – Vi er i forvejen involveret i et projekt om tidlig opsporing af diabetes med Steno Diabetes Center Sjælland. En stor del af vores beboere er nemlig i højrisikogruppe for at udvikle diabetes, men samtidig er de vanskelige at motivere til livsstilsændringer, så vi er rigtigt glade for at få noget konkret inspiration, vi kan tage med hjem.

Bevægelse giver bedre relationer

Ud over et oplæg om netop motivation bød temadagen også på praktiske eksempler fra bosteder, der har arbejdet aktivt på at indføre mere bevægelse blandt både ansatte og beboere som led i en sundere hverdag. Blandt andet fortalte Torben Rank, forstander på bostedet Klintegården i Frederikssund, om deres proces, hvor de er blevet Danmarks første idrætscertificerede botilbud gennem Dansk Arbejder Idrætsforbund.

– Vi er et botilbud, som er målrettet mennesker med sindslidelser, og den meget alvorlige baggrund for, at vi har valgt at arbejde så målrettet med en sundere livsstil gennem bevægelse og motion, er, at borgere med psykiske lidelser i gennemsnit dør mellem 15 og 20 år før resten af befolkningen. Derfor har vi kastet os helhjertet ind i vores projekt, som vi kalder ‘Klintegården i sund bevægelse’. Vi oplevede med det samme, at vores beboere var lette at motivere. I stedet for handler det rigtigt meget om at få medarbejderne med på vognen: Vi er nødt til at ændre vores adfærd og vaner for at få beboerne til at ændre vaner – og det kan være en udfordring, fortæller Torben Rank.

Undervejs i projektet viste det sig, at motion, konkurrencer og bevægelse også kunne være genvej til en bedre relation til beboerne. Der bliver simpelthen rykket ved den i udgangspunkt ulige magtbalance mellem beboere og ansatte. Og de relationer og alliancer, der kan indgås i et mere ligeværdigt møde, skabt af motion, kan man trække på også i andre sammenhænge. På den måde giver bevægelse som en metode pludselig også pædagogisk mening, og det kan være en løftestang for medarbejdernes motivation.

– Så er det også en stor hjælp, at vi hurtigt kunne begynde at se resultater. Efter det første år kunne vi blandt andet se, at andelen af beboere, som bevæger sig i mere end syv timer om ugen var steget fra 31 procent til 44. Og at andelen af vore beboere, som deltager i fællesarrangementer steg fra 54 procent til 81 – og at dem, som angav, at de havde venner i livet steg tilsvarende. Alt i alt har det været en fantastisk proces, som kulminerede til Royal Run i år, hvor halvdelen af alle fra Klintegården – både beboere og medarbejdere – på den ene eller anden måde deltog. Det var simpelthen gåsehudsfremkaldende, siger Torben Rank.

Alting starter i det små

Steno Diabetes Center Sjælland vil meget gerne medvirke til at fremme lignende initiativer andre steder. Derfor kan andre botilbud også søge om støtte til idrætscertificering fra en mindre økonomisk pulje. Desuden vil man også kunne få hjælp til andre projekter, der medvirker til en mere aktiv og sundere livsstil på bostederne. Endelig vil Steno Diabetes Center Sjælland i de kommende måneder udbyde undervisningsforløb målrettet bosteder.

– Temadagen i dag er forhåbentlig bare startskuddet til mange flere lokalt forankrede initiativer, og herunder en række uddannelsestilbud. Det er helt centralt, at vi udvikler vores uddannelsestilbud i samarbejde med målgruppen, det vil i det her tilfælde sige medarbejderne på regionens bosteder. Indholdet skal holdes så tæt på de helt konkrete udfordringer, de står over for i deres hverdag, så indholdet på kurserne er enkle at implementere. Derfor arbejder vi casebaseret på enkeltstående kursusdage, så folk kan tage redskaber med hjem og afprøve i praksis – og omvendt tage udfordringer og problemstillinger fra hverdagen med ind til underviserne, forklarer programchef Marie Sonne Kristensen.

Medarbejderne fra Mariehusene i Svogerslev tager i hvert fald hjem fra temadagen med mod på meget mere:

– Jeg tror, at en af de centrale pointer fra dagen er, at intet er umuligt, og man skal ikke give op. Man kan se på, hvor langt Klintegården er nået. Og deres udgangspunkt har været, at man skal starte med de helt små forandringer. Så små, at det næsten er løgn: For nogle beboere handler det hverken om at komme ud at løbe tre eller bare én kilometer: Det handler måske i første omgang om at skulle rejse sig fra sofaen. Og så handler det først og fremmest om, at vi som personale bliver gode til at motivere dem til de første små skridt på vejen. Alting starter i det små – det skal vi huske, slutter Linda Kildegaard.