Partnerskabsaftalen mellem Odsherred Kommune og Steno Diabetes Center Sjælland vil fokusere på alle børn fra fosterstadiet til unge i 25 års-alderen.

Mere sundhed og trivsel blandt Odsherreds unge

15. maj 2023

Steno Diabetes Center Sjælland og Odsherred Kommune underskriver en partnerskabsaftale med fokus på børn og unges trivsel og sundhed. Aftalen markerer en ny måde at arbejde med forebyggelse – og bliver forhåbentlig rammen for mange lokale sundhedsfremmende initiativer.

Den 15. maj 2023 indgår Steno Diabetes Center Sjælland og Odsherred Kommune et nyt partnerskab med fokus på børn og unges sundhed og trivsel. Partnerskabet vil ikke have et snævert fokus på diabetes, men kan også komme til at omfatte projekter om alt fra røg og rusmidler til problemer med ensomhed. Udfordringerne med hensyn til sundhed og trivsel er nemlig store, og de kalder på, at vi tænker nyt i problemløsningen.

– Vi har helt bevidst valgt at arbejde med et meget bredt sundhedsperspektiv. I Steno Diabetes Center Sjælland har vi en overordnet målsætning om at mindske forekomsten af diabetes i vores region, men for at lykkes med det, er vi nødt til at fokusere på sundhed og trivsel i en meget bredere forstand. Tingene hænger sammen: Hvis man ikke trives i skolen eller hjemmet, har man måske heller ikke overskud til eksempelvis at tænke i sundhed og motion. Børn og unges, ja vores allesammens, sundhed er påvirket af rigtig mange forskellige forhold, og det er vi nødt til at omfavne, siger direktør i Steno Diabetes Center Sjælland, Lise Tarnow.

Til stede i alle arenaer

Partnerskabsaftalen fokuserer på alle børn fra fosterstadiet i mors mave til unge i 25 års-alderen, og i de næste fem år vil Odsherred Kommune og Steno Diabetes Center Sjælland pulje viden og ressourcer for at højne målgruppens sundhedstilstand. Aftalen indeholder en vision og en overordnet retning for samarbejdet, men det er endnu sparsomt med detaljer og klare målsætninger. Heller ikke dét er tilfældigt, forklarer strategisk konsulent Toke Kyed Amlund fra Steno Diabetes Center Sjælland:

Toke Kyed Amlund, Strategisk Konsulent hos Steno Diabetes Center Sjælland

– Vi vil gerne have, at så mange andre aktører som muligt kan spejle sig i partnerskabets ambitioner og bidrage til at indfri dem. Når vi skal arbejde med at forbedre sundheden generelt, så er vi nødt til at forsøge at gøre en forskel i alle de arenaer, hvor sundhedstilstanden bliver påvirket. For børnene og de unges vedkommende er det fx i daginstitutionen eller skolen, i deres fritid, i hjemmet, når der købes ind osv.
Derfor er vi afhængige af, at vi fx får skolerne, foreningerne, erhvervslivet og kommunens borgere med ombord.

En ny måde at arbejde med sundhed på

Selvom aftalen først formelt træder i kraft nu, har man allerede taget hul på partnerskabet. Blandt andet gennem et projekt, hvor fem folkeskoler i Odsherred Kommune med støtte fra Steno Diabetes Center Sjælland hver dag serverer morgenmad til eleverne i de ældste klasser. Råvarerne skaffes gennem Fødevarebanken og består altså af mad, der er i overskud fra fødevareproducenter og grossister.

Projektet er et eksempel på, at det nye partnerskab også markerer starten på en ny måde at arbejde med sundhed på, end man måske er vant til både i forskningen og i kommunale udviklingsprojekter: Perspektivet er meget længere, og resultaterne kan ikke nødvendigvis gøres op som sædvanligt.

– Vi skal turde at prøve nogle ting af – og være villige til at acceptere, at vi ikke nødvendigvis kan afrapportere på de tal, som man synes, er mest interessante at arbejde med. I morgenmadsprojektet kan vi måske ikke gå ind og påvise en ændring i elevernes vægtudvikling eller i deres trivsel efter et halvt eller et helt år. I stedet for skal vi fx være nysgerrige på, hvad det betyder for hverdagen i skolen. Vi skal tale med eleverne og lærerne og betragte morgenmaden som én indsats af mange. Til sammen flytter de forhåbentlig sundhed og trivsel i den rigtige retning, siger Toke Kyed Amlund.

Fakta om partnerskabet

  • Der er nedsat en styregruppe for partnerskabet med Odsherred Kommune med deltagelse fra kommunens ungdomsuddannelser, Geopark Odsherred, Steno Diabetes Center Sjælland samt et bredt udsnit af kommunens forvaltninger. Styregruppen er åben for, at flere parter kan træde ind.
  • Steno Diabetes Center Sjælland har i forvejen et lignende partnerskab med Vordingborg Kommune og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og desuden et tredje partnerskab med Køge Kommune på vej.
  • I alle tre kommuner finansierer Steno Diabetes Center Sjælland en kommunalt ansat partnerskabskonsulent, som blandt andet skal understøtte de gode løsninger på tværs af kommuner og projekter.