Stine Bitsch (tv), leder af Hellebohus, og Sabrina Fernandez (th), pædagogisk medarbejder på Hellebohus, deltog begge på undervisningsforløbet målrettet personalet på regionens bosteder.

Mere viden om diabetes på regionens bosteder

14. oktober 2022

En rapport fra Rådet for Social Udsatte viser, at socialt udsatte borgere i Danmark i gennemsnit lever 19 år mindre end resten af befolkningen. Det skyldes blandt andet, at de er i øget risiko for at udvikle livsstilsbetingede sygdomme som type 2-diabetes. Derfor har Steno Diabetes Center Sjælland udviklet et undervisningsforløb målrettet personalet på regionens mange bosteder.                      

Klokken er 8.45 om morgenen, og diabetessygeplejerske Gitte Ehlers fra Steno Diabetes Center Sjælland klapper i hænderne for at få de forsamledes opmærksomhed. Sammen med programchef Marie Egede Kristensen skal hun i de kommende to timer undervise personalet fra Hellebohus i diabetes.

Hellebohus består af to bosteder, et i Holbæk og et på Orø, med forskellige målgrupper: Det ene sted bor borgere med enten udviklingshæmning eller hjerneskade og det andet sted borgere med dobbeltdiagnose, altså samtidig psykisk sygdom og misbrug.

– Vi har valgt at lave det her undervisningstilbud til regionens bosteder, fordi beboerne har en forhøjet risiko for at få type 2-diabetes, og det kan få meget alvorlige konsekvenser for dem, forklarer Marie Egede Kristensen indledningsvist.

Engageret og nysgerrigt personale
Dagens undervisning er tilrettelagt, så den ligger så tæt på den pædagogiske hverdag på Hellebohus som muligt. I løbet af de to timer, som er sat af denne formiddag, får personalet både en introduktion til diabetessygdom og hjælp til at identificere, hvad man som personale på et bosted bør være ekstra opmærksom på. Dels i forhold til at undgå, at borgerne udvikler diabetes og del i forhold til, hvad man kan ændre i hverdagen, hvis man har borgere med diabetes på bostedet.

Bostedet Mariehusene i Roskilde har allerede været gennem et lignende undervisningsforløb i 2021, og her er leder Vibeke Fjordskov meget begejstret:

– Generelt oplevede jeg en personalegruppe, som var meget engageret i undervisningen. De var nysgerrige, spurgte ind til sygdom og forebyggelse – og de kunne helt klart godt se nødvendigheden i, at de ved mere om at forebygge diabetes i hverdagen. Jeg synes, at det har givet os en grundviden om, hvad vi skal holde øje med, og så har kurset også medført nogle helt konkrete forandringer i vores hverdag. Fx har vi indført noget, vi kalder Team Glad, hvor vi en gang om ugen går en tur, så vi på den måde får mere bevægelse ind i hverdagen, fortæller hun.

Egne erfaringer med diabetes
På Hellebohus’ afdeling på Orø har man allerede gjort sig egne erfaringer med diabetes inden i dag. Sidste år lagde pædagogisk medarbejder Sabrina Fernandez nemlig mærke til, at en af beboerne på stedet pludselig var meget tørstig.

– Egentlig startede det med, at han svingede utroligt meget i humør, og derfor begyndte vi at holde lidt ekstra øje med ham. Så var det, at vi opdagede, at han hele tiden var tørstig, og også at han ikke kunne klare en kort køretur uden at skulle tisse. Derfor bestilte vi tid hos lægen, og der viste det sig, at han ganske rigtigt har type 2-diabetes, fortæller hun.

Netop den type observationer og efterfølgende handlinger er i centrum for dagens undervisning og høster derfor også roser fra Gitte Ehlers. Hun slutter dagen af med at låne Hellebohus et brætspil om diabetes, som skal gennemspilles af personalet inden den opfølgende undervisning om nogle uger, hvor der også vil deltage en diætist.

Vigtigt at det passer til målgruppen
Det er en tilfreds leder af Hellebohus, som derefter gør status over dagen. Stine Bitsch er selv uddannet sygeplejerske og har derfor en naturlig opmærksomhed omkring det sundhedsfaglige i hverdagen.

– Jeg blev simpelthen så glad, da jeg så, at Steno Diabetes Center Sjælland havde et tilbud lige præcis til det pædagogiske personale på bosteder, for det er helt afgørende, at undervisningen bliver målrettet den målgruppe. Det er dem, der er omkring beboerne hele tiden, og som udgangspunkt kan det ikke forventes, at de har en sundhedsfaglig viden. Og jeg må sige, at jeg synes, at det har været rigtig god undervisning i dag: Den var tæt på vores virkelighed, og det er rigtig fint, at man også får en fornemmelse af alvoren i sygdommen, siger Stine Bitsch, inden hun vender sig mod Sabrina Fernandez: ”Hvad synes du om programmet i dag?”

– Det var godt. Og undervisningen var virkelig god: Hun ramte et fint niveau, og jeg er rigtig glad for, at hun snakkede dansk – altså forstået på den måde, at hun undgik alt for mange fagudtryk og i det hele taget var let at forså, svarer Sabrina Fernandez.

Det falder selvsagt i god jord hos Steno programchef for uddannelse Marie Egede Kristensen:

– Der er rigtig mange bosteder i Region Sjælland, og de er alle sammen forskellige. Derfor har vi ikke lavet et fasttømret kursus, men i stedet for udviklet nogle forskellige moduler, som vi bruger til at lave et skræddersyet forløb til det enkelte bosted. Håbet er, at vi får det til at passe bedst muligt til deres virkelighed og de udfordringer, de nu måtte stå med i hverdagen. Det, vi blandt andet gerne vil, er at hjælpe til med at gøre livsstilsændringer lettere. Derfor er et af vores vigtige budskaber, at små ændringer af hverdagen er helt i orden. Vi er ikke ude på at lave store revolutioner, som fuldkommen ændrer deres praksis. Det er rigtig fint, hvis man fx starter med at have lidt ekstra fokus på kosten.

Flere uddannelses- og kursusaktiviteter

Vil du vide mere om Steno Diabetes Center Sjællands uddannelses- og kursusaktiviteter, kan du læse mere på vores hjemmeside: https://stenosjaelland.dk/arrangementer/

Her kan du også finde og downloade vores kursuskatalog for 2022.