Ny bus skal screene sårbare med diabetes for komplikationer

21. oktober 2020

Region Sjælland har fået et ambulatorium på hjul. Diabetesbussen er Steno Diabetes Center Sjællands nye tilbud til nogle af de mest udsatte med diabetes i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Den kører fremover ud og screener for senkomplikationer til diabetes. 

Når livet driller, kan det være svært at overskue meget andet. Og har man samtidig diabetes, kan de årlige diabetesundersøgelser, der ofte foregår både på sygehuset, hos egen læge og hos privatpraktiserende behandlere, ende i udeblivelser.

Risikoen for senkomplikationer er væsentligt større som sårbar med diabetes. Det kan blandt andet betyde nedsat syn og blindhed, nyresygdom, risiko for fodsår, der ikke vil hele, og for amputation. Et af formålene med diabetesbussen er at reducere senkomplikationer og få flere til at lade sig undersøge for komplikationer.

Diabetesbussen kører i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune.

– Jeg glæder mig over, at vi med Diabetesbussen kan komme ud til nogle af de mest sårbare i vores region. Kæmper man for eksempel med misbrug eller senfølger efter et uheld, kan det fylde hele ens hverdag, men har man en kronisk sygdom, skal den stadig passes for ikke at blive forværret. Derfor er det vigtigt, at vi skaber nogle tilbud til de mennesker, der ikke formår at gøre brug af vores normale sundhedstilbud, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Et ambulatorium på hjul

Diabetesbussen er indrettet sådan, at man kan få foretaget alle de undersøgelser, der normalt hører til en diabeteskontrol.

– I bussen kan man få fotograferet sine øjne for at screene for øjenforandringer. Fødderne bliver efterset for sår eller skader samt føleforstyrrelser. Derudover bliver der taget blodprøver og lavet en urinprøve for at tjekke diabetesregulationen og tegn på nyresygdom, forklarer specialeansvarlig overlæge og centerchef Allan Kofoed-Enevoldsen, der har været med til at tage initiativet til bussen.

I bussen kan man blandt andet få tjekket sine fødder, øjne og målt blodtryk.

Brugerne af bussen har ofte svært ved at manøvrere i sundhedsvæsnet, og derfor har bussens personale også et ekstra øje på, at undersøgelserne ikke er forgæves, når først de er færdige i bussen.

– Vores sygeplejersker i bussen hjælper med at sikre, at svarene på undersøgelserne kommer frem til borgeren, og at eventuelle henvisninger til videre behandling sættes i gang. Det er super vigtigt, at der følges op efter screeningen, da vi ofte ser, at skift mellem behandlinger og undersøgelser og ikke mindst skift mellem fx egen læge og sygehus kan være svære at finde rundt i og overskue, forklarer Allan Kofoed-Enevoldsen.

Dem med størst behov skal have mest støtte

Region Sjælland har både den største forekomst af diabetes samt vækst i antallet af nye tilfælde i Danmark. Samtidig har regionen en høj andel af sårbare patienter. Diabetesbussen er ét af flere initiativer, der skal sikre mere lighed i sundhed.

Sygeplejersken planlægger sammen med patienten, så vidt det er muligt, det videre forløb.

– I Steno Diabetes Center Sjælland tror vi på, at dem med størst behov skal have mest støtte. Derfor prøver vi med blandt andet Diabetesbussen at skabe målrettede tiltag til sårbare mennesker med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. I sidste ende handler det om at skabe længere og mere værdige liv, forklarer direktør for Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow.

Læs mere om Diabetesbussen her.

Kontaktoplysninger for pressen

Region Sjællands pressevagt, tlf. 57 87 50 52

Lise Tarnow, centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland,
e-mail: litar@regionsjaelland.dk, telefon: 93576387.

Allan Kofoed-Enevoldsen, specialeansvarlig overlæge i endokrinologi og centerchef for Steno Diabetes Center Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus, e-mail: akofo@regionsjaelland.dk, telefon: 26249485.

Fakta om Diabetesbussen

  • Diabetesbussen er et samarbejde på tværs af sektorer. Det er forankret på Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus i tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland, men involverer også både kommuner og almen praksis i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.
  • Diabetesbussen er bemandet af to medarbejdere fra Diabetesambulatoriet på Nykøbing Falster Sygehus, herunder altid en diabetessygeplejerske.
  • Projektet er et 3-årigt projekt, der kører fra 2020-2022. I slutningen af projektet evalueres diabetesbussen med henblik på at overgå til drift.
  • Diabetesbussen kører som en start ud til bosteder i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. På sigt er det ønsket, at diabetesbussen også skal køre ud til plejehjem, væresteder, fængsler samt psykiatrien i den sydlige del af Region Sjælland.
  • Diabetesbussen skal som udgangspunkt køre to dage om ugen og begyndte at køre ud juni 2020.