Ny forskningsstrategi: Hverdagsnær og tværfaglig forskning i fokus

5. februar 2021

Den allerførste forskningsstrategi fra Steno Diabetes Center Sjælland er netop udgivet. Den lægger vægt på forskning, der tager udgangspunkt i de udfordringer, der kan opstå i hverdagslivet, når man lever med diabetes. Derudover fokuserer den på, at centeret skal støtte, opdyrke og udføre forskning, der kan gøre en reel forskel for den enkelte borger med diabetes eller som er i risiko for at få diabetes.

– Jeg er meget stolt over vores nye strategi og håber, at vi med forskningsstrategiens fokus på det konkrete og patientnære de kommende år ser en masse spændende projekter og miljøer blomstre op og i sidste ende gøre diabetesbehandlingen endnu bedre, fortæller centerdirektør Lise Tarnow.

Forskning på tværs af fag og med patienterne
Forskningsstrategien er blevet udarbejdet af centerets forskningsråd og patientfølgegruppe. Dermed er det en bredt sammensat gruppe på tværs af sundhedssektoren, fagligheder og forskellige niveauer af klinisk og forskningsmæssig erfaring, der har bidraget til strategien. Desuden har personer med diabetes deltaget i arbejdet på lige fod med fagpersoner. Og dette er netop et af hovedpunkterne i strategien: at fremme flerfaglighed, tværgående samarbejder og inddragelse af patienter og pårørende.

– Når man har diabetes, er der blandt andet mange fagligheder og sektorer, der er involveret i behandlingsforløbet. Det er lige fra lægen der kigger efter følgesygdomme, diabetessygeplejersken, der følger op på blodsukkerniveauet, til diætisten, der vejleder om kost og motion. Det er vigtigt, at forskningen afspejler den vifte af fagligheder og kompetencer, som til dagligt er en del af behandlingsforløbet, forklarer Lise Tarnow.

Fokus på sårbare med diabetes
Region Sjælland har en høj andel af sårbare patienter, og Steno Diabetes Center Sjælland har derfor et specielt fokus på denne gruppe borgere med diabetes, eller som er i risiko for at få det. Forskningsstrategien lægger også vægt på, at der skal være særligt fokus på indsatser målrettet sårbare borgere med diabetes for netop at bidrage til at minimere ulighed i sundhed.

Næste skridt er at få forskningsstrategien ud at leve blandt de personer, der driver forskningen i regionen, ud til fagpersonerne der står for diabetesbehandlingen og i sidste ende ud til personer med diabetes. Håbet er, at der vil komme mange flere nye forskningsprojekter til, samt at de etablerede forskningsmiljøet får mulighed for at skabe nye muligheder for spirende forskere og samarbejdspartnere.

Læs hele forskningsstrategien her