Marie Sonne Kristensen tiltræder den 1. marts som Steno Diabetes Center Sjællands nye programchef for uddannelse.

Ny programchef for uddannelse

27. februar 2020

Med ansættelsen er ambitionen at sætte større ind på kompetenceudvikling og uddannelse inden for diabetesområdet i Region Sjælland.

Sygeplejersker skal definere uddannelsesbehovet

Marie står klar med arbejdshandskerne, når hun den 1. marts starter som SDCS’ nye programchef. Som noget af det første skal hun nemlig i gang med en større afdækning af behovet for uddannelse af sygeplejersker i primær sektor.​

– Vi skal sammen med forskellige grupper af sygeplejersker finde ud af, hvad der er brug for derude af ny og opdateret viden inden for diabetesområdet. Det bliver en proces, hvor brugerinddragelsen er helt central, og hvor sygeplejerskerne selv skal være med til at definere hvilke områder de ønsker at vide mere om, fortæller Marie.

Der skal kigges bredt på uddannelsesmetoder

Udover afdækningen er der også mange andre tiltag i støbeskeen. Uddannelsesbehov skal fremover systematisk tænkes ind i de forskellige initiativer og projekter i regi af SDCS. Derudover er håbet også, at man på sigt kan samle et fagprofessionelt hold af ildsjæle, der kan tage rundt i regionen og undervise i diabetes. Opgaverne er mange, og Marie ser frem til at komme i gang.

– Jeg glæder mig meget til at være med til at sætte retningen for centerets arbejde med kompetenceudvikling og uddannelse. Jeg synes, det er vigtigt, at vi fremover kigger bredt på, hvilke uddannelsesmetoder, der kan tages i brug og giver mest mening derude. Vi skal væk fra katedralundervisningen som eneste mulige løsning, og desuden tænke på kompetenceudvikling og uddannelse som noget man gør sammen med de mennesker, der skal lære noget. Det er rigtig vigtigt, at det her bliver konkret og anvendeligt lige fra starten, fortæller Marie.

Marie har tidligere arbejdet som projekt leder i Global Training i høreapparatproducenten Widex, hvor hun bl.a. har arbejdet med kompetenceudvikling og brugerinddragelse på globalt plan. Derudover er hun ikke et ukendt ansigt, da hun kommer fra en stilling som projektleder i SDCS, hvor hun blandt andet har arbejdet med uddannelsesområdet.