Her ses et udsnit af, hvordan den kommende reception hos Ambulatorium for Hormonsygdomme kommer til at se ud.

Nye lokaler til Ambulatoriet for Hormonsygdomme på Næstved Sygehus

27. maj 2020

Steno Diabetes Center Sjælland bygger om hos alle diabetesfunktioner i Region Sjælland for at skabe gode rammer for behandlingen. På Næstved Sygehus har man nu taget første skridt i ombygningen af hele Ambulatoriet for Hormonsygdomme.

Covid-19 satte et midlertidigt stop for ombygningen af lokalerne på Næstved Sygehus. Men nu er byggeriet for alvor gået i gang efter fire ugers pause. Det er hele ambulatoriet, der skal flytte fra nuværende lokaler i Ringstedsgade op til 9. sal i højhuset, når de nye lokaler står færdige.

Lyst venteområde med nem adgang til behandlingsrum

Ombygningen af 9. sal bliver med fokus på at gøre lokalerne og indretningen imødekommende og ikke mindst brugervenlig. På reposen ved elevatorerne bliver der etableret et venteområde med god plads og masser af naturligt dagslys. Receptionen får en central placering i venteområdet, så patienterne nemt kan finde frem til receptionen, og sekretærerne har godt udsyn både over dem, der venter, og behandlerrummene.

Rummene bliver indrettet sådan, at alle patientnære funktioner som fx undersøgelses- og behandlingsrum placeres tættest på venteområdet. Herefter vil der være rum til forskning og til slut personalerum og øvrige rum i bunden af gangen.

Self-service-kabiner som en del af undersøgelsen

I venteområderne vil der også blive opsat såkaldte self-service-kabiner. Når ambulatoriet flytter ind i de nye lokaler, skal de besøgende med aftale bruge kabinerne til at veje sig, tage blodtryk m.m. Målingerne bliver herefter brugt til deres undersøgelse samme dag.

Ambulatoriet for Hormonsygdomme bliver boende i de nuværende lokaler i barakkerne frem til de kan rykke i højhuset på 9. sal. Ombygningen forventes at være færdig og lokalerne klar til brug i 2. halvdel af 2020.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til ombygningen eller nogle af de øvrige byggerier, kan du kontakte projektleder Betina Fabricius Lademann, bfld@regionsjaelland.dk.

Du kan læse mere om alle vores byggerier her