På Slagelse Sygehus var det sygeplejerske Lykke Jensen (tv.) og patientrepræsentant Malene Rasmussen (th.), der klippede snoren til indvielsen.

Nye rammer til fremtidens diabetesbehandling på Slagelse og Næstved Sygehuse

9. Maj 2022

Mandag den 9. maj indviede Slagelse og Næstved Sygehuse deres nye og moderniserede ambulatorier for hormonsygdomme. Ombygningerne gør op med de klassiske hospitalsbyggerier og erstatter det med åbne, lyse rammer for patienterne.

Forårssolen skinnede om kap med den røde løber, da den røde snor blev klippet på både Næstved og Slagelse Sygehus. Og det var en dag i fejringens tegn, for ambulatorierne for hormonsygdomme har gennem de sidste to år været igennem en omfattende modernisering på begge matrikler. I Næstved er ambulatoriet flyttet til 9. sal i højhuset, og der er begge steder blevet åbnet op for dagslys og indrettet med varme farver og materialer.

– Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde endnu bedre rammer for behandlingen af hormonsygdomme til vores borgere tilknyttet Slagelse og Næstved Sygehuse. I Region Sjælland har vi en decentral model, som bevarer diabetesbehandlingen tæt på patienterne. Det glæder mig meget at se, at disse lokale rammer i Slagelse og Næstved nu har fået en opgradering, der tænker patientens behov med i indretningen, siger Anne Møller Ronex, formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland.

Indretning med tanke på patienterne

Patienterne er netop i centrum for begge ombygninger. På Slagelse Sygehus er der blandt andet et nyt transitionsrum for unge med diabetes, der skal bruges i overgangen til voksenbehandling. Det kan være en udfordrende tid at gå fra at være barn til voksen med diabetes. Her skal man pludselig navigere i sundhedssystemet på egen hånd. Det nye transitionsrum er bl.a. indrettet med træbeklædte vægge, højstole og hyggelige lamper for at skabe en mere uformel stemning ved transitionsmøderne.

Se billeder fra de moderniserede lokaler på Slagelse Sygehus her


På Næstved Sygehus har wayfinding og brugervenlighed været nogle af hovedoverskrifterne for det moderniserede ambulatorie og venteområdet. Det er blevet nemmere at finde rundt på afsnittet, hvor de patientnære funktioner er placeret tættest på venteområderne. Derudover er receptionen placeret centralt i venteområdet, så patienterne nemt kan finde frem og rundt.

– De nyrenoverede ambulatorier er med til at understøtte den gode behandling, som borgere med hormonsygdomme møder her, og de giver mulighed for endnu større samarbejde om borgeren på tværs af sundhedsvæsnet. Moderniseringerne er fine eksempler på, hvordan rammerne og indholdet hænger sammen og skaber et flot helhedsindtryk, fortæller sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Niels Reichstein Larsen.

Fremtidens diabetesambulatorium står klar

I begge ombygninger er der lavet klar til såkaldte self-service-kabiner, som på sigt skal være en del af det regionale initiativ ’sammedagsscreening’. Initiativet er et slags pakkeforløb koncentreret til én dag, hvor man klarer alle komplikationsscreeninger knyttet til diabetes på sygehuset i forlængelse af hinanden. Kabinerne skal i fremtiden bruges af de besøgende med aftale i ambulatoriet. Her skal de veje sig, tage blodtryk m.m., og målingerne bruges herefter ved den afsluttende lægesamtale i screeningsprogrammet.

– Jeg er meget begejstret over de nye ambulatorier på Slagelse og Næstved Sygehuse. De taler flot ind i visionen om fremtidens diabetesambulatorium, hvor patienterne er i centrum – også i de fysiske omgivelser, siger centerdirektør i Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow.

Se billeder fra de moderniserede lokaler på Næstved Sygehus her

Fakta

  • Mandag den 9. maj 2022 indviede Slagelse og Næstved Sygehuse officielt deres nye ambulatorier for hormonsygdomme.
  • formand for sygehusudvalget i Region Sjælland Anne Møller Ronex, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Niels Reichstein Larsen, Senior Vice President, Finance & Digitalisation i Novo Nordisk Fonden, Ulrik Meyer, og centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland, Lise Tarnow talte ved åbningen.
  • HS Arkitekter står bag begge ombygninger i tæt samarbejde med Region Sjællands byggekonsulenter.
  • Renoveringen er en del et samlet byggeprojekt, aftalt mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden, om at fremme bedre behandling for diabetespatienter på tværs af regionen.
  • Materialer, stil og indretning går på tværs af begge matrikler for at skabe genkendelighed og ensartethed.

Kontakt

Har du spørgsmål til byggerierne i Steno Diabetes Center Sjælland, kan du kontakte projektleder Betina Fabricius Lademann, bfld@regionsjaelland.dk