Hvordan fastholder man gode vaner på egen hånd?

Et projektsamarbejde med bl.a. Odsherred Kommune skal støtte borgere, som har gennemgået et kommunalt forebyggelsestilbud, til at holde fast i deres nye, mere aktive vaner.
Billede af den nye tilbygning set udefra

Nyt Steno Diabetes Center i Holbæk sendes i udbud

Region Sjælland sender snart nyt byggeprojekt på Holbæk Sygehus i begrænset udbud. Byggeriet skal sikre bedre rammer for diabetesbehandlingen i Holbæk og bliver samtidig nyt hjem for den regionale enhed under Steno Diabetes Center Sjælland.

Det vikarierende håb

Sidste år startede Fusionsklinikken et projekt med recoverygrupper. I grupperne lærer deltagerne at håndtere deres psykiske sygdom og diabetes i hverdagen. Helt centralt i dette arbejde var ansættelsen af såkaldte peer-medarbejdere, som kender til deltagernes hverdag.

Test af telekonsultationer tegner godt

På Nykøbing Falster Sygehus har en test af telekonsultationer vist gode resultater. Muligheden for en nemmere og mere fleksibel kontakt møder stor opbakning fra både patienter og personale.

Sygdomsmestring i dialysen

Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Bondehøj og klinisk diætist Sofie Wendelboe har udviklet et nyt tilbud i Dialyseafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus, som sigter mod at øge livskvaliteten hos personer med diabetes i hæmodialysebehandling.

”Den største forbedring jeg har været igennem”

På Sjællands Universitetshospital Køge har man stor succes med et nyt program, der screener for komplikationer til diabetes: På blot et par timer kan man nu gennemgå alle relevante undersøgelser og afslutte med en lægesamtale.

Tilmeld nyhedsbrev

StenoNyt er et digitalt nyhedsbrev som fortæller om alle centerets aktiviteter og projekter.

Du kan læse StenoNyt og tilmelde dig her