Steno Diabetes Center Sjælland uddeler 7,3 mio. kr. til diabetesforskning

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt sine årlige forskningsbevillinger - denne gang på 7,3 mio. kr. til i alt 11 projekter. Projekterne favner bredt og dækker både samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser og har stort fokus på multisygdom og sårbare med diabetes.

Digital støtte til behandling af type 2-diabetes i almen praksis

Steno Diabetes Center Sjælland er en del af et forskningsprojekt, hvor et digitalt beslutningsstøtteværktøj, skal hjælpe med at fremme dialogen mellem læge og patient og optimere behandlingen.

Udgående diabetessygeplejerske i covid-tid

Midt i en pandemi er der meget, der ikke er, som det plejer. Men på Sjællands Universitetshospital i Køge kører det nye initiativ med udgående diabetessygeplejersker videre med stor succes trods nedlukning.

Ny forskningsstrategi: Hverdagsnær og tværfaglig forskning i fokus

Steno Diabetes Center Sjælland har fået sin første forskningsstrategi. Fokus er på det hverdagsnære og tværfaglige.

Støtte til medicinsamtaler på apotekerne for diabetespatienter med sprogudfordringer

SDCS har i samarbejde med Pharmakon søsat et forskningsprojekt, som skal udvikle redskaber til at støtte medicinsamtaler for borgere med type 2-diabetes, der har en sproglig barriere, fordi de har en anden etnisk baggrund.

DIAMANT - nye metoder skal forbedre diabetesbehandlingen for børn og unge med type 1-diabetes.

DIAMANT er et nyt initiativ for børn og unge med type 1-diabetes på Nyk. F. Sygehus. Projektet kigger indad på egen behandlingspraksis og tager nye og anderledes metoder i brug for at gøre behandlingen og livet med diabetes bedre.

Tilmeld nyhedsbrev

StenoNyt er et digitalt nyhedsbrev som fortæller om alle centerets aktiviteter og projekter.

Du kan læse StenoNyt og tilmelde dig her