Marie Møller (tv), læge og PhD-studerende, og Rikke Borg (th), overlæge ved Medicinsk/Nefrologisk Afdeling og Klinisk Forskningsenhed på SUH Roskilde deltager i PRIMETIME – et nyt forskningsprojekt, som skal styrke viden om Diabetisk nyresygdom. 

Nyresygdom er mere end bare én ting

18. august 2022

Et nyt forskningssamarbejde mellem adskillige hospitaler og flere Steno Diabetes Centre skal gøre os klogere på diabetisk nyresygdom. Det er en alvorlig komplikation til diabetes, som man i fremtiden forhåbentlig kan behandle meget mere præcis og effektivt.

Steno Diabetes Center Sjælland er med i et nyt forskningsprojekt, kaldet PRIMETIME, som fokuserer på type 2-diabetes og diabetisk nyresygdom. Her vil de deltagende patienter få foretaget en nyrebiopsi samtidig med, at forskerne ser på en lang række andre patientdata som fx øjenundersøgelser samt prøver af urin, spyt, blod og afføring. Håbet er at finde mønstre, der kan afsløre mere om de bagvedliggende mekanismer til diabetisk nyresygdom – og dermed finde veje til en mere præcis diagnostik og på sigt måske også bedre behandling.

– Vi ved slet ikke nok om, hvad der fører til nyrepåvirkning ved type 2-diabetes. Men ved at lave nyrebiopsier og undersøge vævet med ny molekylær teknologi, kan vi forhåbentlig blive klogere på sygdomsprocesserne i nyren, siger Rikke Borg, overlæge ved Medicinsk/Nefrologisk Afdeling og Klinisk Forskningsenhed på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Hun suppleres af Marie Møller, som er læge og PhD-studerende i projektet:

– Rigtig meget tyder på, at diabetisk nyresygdom ikke er én homogen sygdom, men snarere består af flere subgrupperinger, som muligvis skal behandles forskelligt. Det ved vi reelt ikke med sikkerhed i dag, men forhåbentlig kan PRIMETIME gøre os meget klogere, fordi vi får lejlighed til at undersøge vævet fra syge nyrer. På den måde kan projektet være et skridt i retningen af en skræddersyet behandling af den enkelte patient, siger hun.

Et stort samarbejde på tværs af landet

Der er tale om et ganske stort forskningsprojekt med indtil videre to PhD-studerende tilknyttet. Det er støttet af et såkaldt collaborative grant fra Novo Nordisk Fonden, og samarbejdet kommer til at foregå på flere Steno Centre. Ud over Steno Diabetes Center Sjælland deltager således også også Steno Diabetes Center Copenhagen, Nyremedicinsk Afdeling fra Holbæk Sygehus, Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital samt altså Sjællands Universitetshospital Roskilde. Desuden er Region Midtjylland også allerede involveret i projektet, ligesom man er i dialog med Region Nord.

– Det er reelt et samarbejde på tværs af hele landet. Vores mål er at inkludere i alt 300 personer, og derfor har vi brug for at samarbejde med mange hospitaler. Det er en stor logistisk opgave, men nu er vi helt klar efter COVID-19 og det almindelige ekstra arbejdspres på medicinske afdelinger over vinteren, og de første biopsiser i Region Sjælland er netop foretaget her i Roskilde , forklarer Rikke Borg.

Kriterierne for at deltage i projektet er, at man har tegn på nyreskade og samtidig type 2-diabetes. Forskerne forventer dog, at biopsierne og de efterfølgende vævsanalyser kan vise, at nyresygdommen i op mod 20 procent af tilfældene skyldes noget andet end diabetessygdommen – fx forhøjet blodtryk eller andre nyresygdomme.

Et skridt mod skræddersyet behandling

Det er i sig selv interessant, fordi en stor del af alle personer med diabetes og nyresygdom i dag får en behandling efter mere eller mindre samme mønster. Men håbet er som nævnt, at det vil se anderledes ud i fremtiden:

– Der bliver hele tiden udviklet flere og bedre præparater. Derfor er det meget interessant, hvis vi bliver i stand til at underinddele patienterne mere præcist – og helst ved hjælp af nogle simple kliniske redskaber som fx en blod- eller urinprøve. Så vil vi kunne vælge en kombination af præparater skræddersyet til den enkelte patient og dermed iværksætte mere effektiv behandling, siger Marie Møller.

I projektet rekrutterer Marie Møller deltagerne ved at henvende sig direkte til dem, der har fået konstateret forhøjet æggehvidestof i deres urin – et sikkert tegn på nyresygdom. De patienter, som takker ja til at deltage, bliver først set i et ambulatorium, dernæst får de lavet en ultralydsvejledt nyrebiopsi og bliver efterfølgende observeret på et sengeafsnit.

– Det er et vidtforgrenet projekt, som går på tværs af regioner, hospitalsafdelinger og specialer: Det involverer både nefrologer, endokrinologer, patologer osv. Desuden sparrer vi med et stort, amerikansk forskningskonsortium, der også laver forskningsnyrebiopsier. Det betyder, at vi kan sammenligne vores fund med deres – og amerikanerne kan gøre det samme med deres undersøgelser. Det er enormt spændende at være en del af, og vi glæder os rigtig meget til for alvor at folde det ud her i Roskilde, understreger Rikke Borg.

Kontakt

Er du blevet nysgerrig og vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte PhD-studerende og læge Marie Møller på 38 68 28 77 eller marie.moeller@regionh.dk.

Kort om diabetisk nyresygdom

  • Ca. 100.000 danskere med diabetes har også nyresygdom.
  • Der er en klar overvægt af type 2-diabetes: Hvert år får mere end 2.500 personer med type 2-diabetes konstateret nyreskader mod cirka 140 personer med type 1-diabetes.
  • Behandlingen består af en række forebyggende tiltag (kostomlægning, rygestop mv.) samt optimal blodsukkerkontrol og blodtrykssænkende medicin – uanset patientens blodtryk.
  • Diabetisk nyresygdom kan på sigt resultere i nyresvigt, dialysebehandling og nyretransplantation.