Medarbejdere fra hjemmeplejen i Ringsted Kommune har været med til at teste prototypen på nyt spil, som skal kompetenceudvikle medarbejderne i bl.a. at spotte diabetes.

Nyt brætspil om diabetes

10. november 2020

Medarbejderne i den kommunale hjemmepleje i Region Sjælland skal fremover lære om diabetes ved hjælp af et nyudviklet brætspil. Spillet er udviklet af Steno Diabetes Center Sjælland, og efter de indledende test er tilbagemeldingerne særdeles positive.

Slå en sekser og ryk direkte til ambulant insulinbehandling…

Helt sådan kommer det ikke til at foregå, når medarbejderne i Region Sjællands kommunale hjemmepleje fremover skal spille sig klogere på diabetes. Det er nemlig snarere et dialogspil end en egentlig konkurrence mod hinanden, som Steno Diabetes Center Sjælland har udviklet til kommunal kompetenceudvikling.

I løbet af en times tid, som en gennemspilning normalt varer, skal 4-6 deltagere samarbejde om cases, der simulerer situationer, SoSu-hjælpere og -assistenter kan møde i deres hverdag. Og tag ikke fejl: Det er ikke bare lærerigt – det er også næsten lige så sjovt som et klassisk spil matador, lyder de første tilbagemeldinger:

Karin Birgitte Sørensen er leder af hjemmeplejen i Ringsted Kommune. Hendes kollegaer har testet prototypen på spillet.

– Det har været sjovt og givende, og medarbejderne har gået ind i det med liv og sjæl. Det fungerer rigtig godt – ikke mindst fordi medarbejderne har kunnet se meningen med spillet og de cases, de har diskuteret, lyder det fra leder af hjemmeplejen i Ringsted Kommune, Karin Birgitte Sørensen, hvis medarbejdere har været med til at teste prototypen på spillet.

En fleksibel form

Modellen med at lave kompetenceudvikling gennem et brætspil er valgt, fordi kompetenceløftet skal passe ind i de kommunale medarbejderes hverdag: Derfor skal det have en form, som er fleksibel og kan sluses ind i personalemøderne og i øvrigt bruges selvstændigt, forklarer programchef for uddannelse hos Steno Diabetes Center Sjælland Marie Egede Kristensen:

– Vi har taget udgangspunkt i det faglige behov for efter- eller videreuddannelse. Men vi har også taget udgangspunkt for de konkrete rammer i den kommunale hjemmepleje. Det kan fx være, hvordan læringen bedst kan foregå i en travl hverdag, hvor man ikke har egentlig kontortid. Selve spillet lægger op til en struktureret dialog om diabetes, hvor deltagerne diskuterer konkrete og genkendelige cases. Og så skal det kunne spilles på en times tid, så det passer ind i den tid, der er sat af til de faste personalemøder.

Og modellen virker, lyder dommen fra Ringsted:

– Spillet vinder klart i forhold til andre måder at kompetenceudvikle på. Det er spændende at få lov til at lave noget andet, end man gør i hverdagen. Og det er helt klar en fordel, at man kan spille to hold af 4-6 medarbejdere ad gangen, for det betyder, at jeg kan tage medarbejdere ud i mindre grupper for at give dem et kompetenceløft, mens deres kolleger fortsætter driften imens, siger Karin Birgitte Sørensen.

Også fokus på de interne arbejdsgange

Spillet er stadig i testfasen, men det har allerede taget så meget form, at man er tæt på målet, som er at få fremstillet i alt 50 spil, som skal lånes ud til regionens 17 kommuner på skift.

Marie Egede Kristensen er programchef for uddannelse hos Steno Diabetes Center Sjælland og har været med til at udvikle brætspillet.

– Vi vil jo gerne have, at medarbejderne i kommunerne bliver endnu skarpere på tegnene på diabetes, så de kan spotte sygdommen hos deres borgere. Derudover har vi også et andet delmål med spillet, nemlig at man på ledelsesplan i kommunen får stimuleret en diskussion om arbejdsgange og regler, siger Marie Egede Kristensen.

Også dette vækker genklang i frontlinjen i Ringsted Kommune. Ringsted har haft to hold medarbejdere igennem testen af spillet, og kan allerede nu melde om konkret udbytte:

– Vi har blandt andet brugt de to spiltest til at have fokus på vores interne arbejdsgange i kommunen. Og spillet er blevet justeret i forhold til de arbejdsgange, medarbejderne i forvejen er kendt med, forklarer Karin Birgitte Sørensen.

Klar til jul

Hendes medarbejdere kommer hos mange borgere, som har meget forskellige behov. Nogle har brug for mange ydelser, hvorfor assistenter og hjælpere er længere tid i hjemmet. Andre kun ganske få.

– Der er jo borgere, som vi kun er hos i ganske kort tid. Men alligevel er det vigtigt, at vi er opmærksomme på de tegn, der kan afsløre en diabetes. Og det bliver helt sikkert bedre af at gennemgå de cases, som spillet indeholder og tage de samtaler, som der lægges op til, understreger hun.

Det færdige spil er efter planen klar til jul. Herefter vil det blive taget i brug på ældreområdet først i Ringsted og Holbæk Kommuner og på bosteder i Roskilde Kommune. Regionens øvrige kommuner bliver løbende koblet på derefter.

Kontakt

Har du spørgsmål til spillet, kan du kontakte programchef Marie Egede Kristensen, mariek@regionsjaelland.dk