Billede fra kursus for diabetessygeplejersker

Steno Diabetes Center Sjælland har i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen udviklet et introduktionskursus til diabetessygeplejersker.  

Nyt introduktionskursus skal give diabetessygeplejersker en god start

21. Juni 2021

Steno Diabetes Center Sjælland har i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen udviklet et kursus til nyansatte sygeplejersker på ambulatorier og sengeafsnit. Det er tænkt som første trin på en læringstrappe, der sikrer kompetenceudvikling i hele ansættelsesforløbet.

Sygehusene i Region Sjælland har en generel udfordring med, at der er en forholdsvis stor udskiftning blandt sygeplejersker på både sengeafsnit og ambulatorier. Det betyder, at der løbende er et større eller mindre flow af nye og forholdsvis nye medarbejdere på de forskellige afdelinger, og det kan skabe udfordringer, når det gælder pleje af patienter med komplicerede sygdomme som eksempelvis diabetes.

Det er baggrunden for, at Steno Diabetes Center Sjælland og kollegaerne i Steno Diabetes Center Copenhagen er gået sammen om at lave et kursus for nyansatte sygeplejersker på diabetesambulatorier og –sengeafsnit.

– Kurset skal ses som et første spadestik til en egentlig specialisering som diabetessygeplejerske. Det skal tune dem ind på, hvad diabetes er for en sygdom, og hvad patienterne slås med i hverdagen, siger Marie Egede Kristensen, programchef for uddannelse i Steno Diabetes Center Sjælland.

Prøver selv livet med diabetes

Kurset består af teoretisk viden om diabetes og behandlingen af sygdommen, men også af praktiske øvelser. Kursisterne kommer eksempelvis gennem en længerevarende øvelse, hvor de selv skal prøve at leve en hverdag med diabetes.

– Mellem kursusgangene sender vi kursisterne hjem med blodsukkerapparater og en instruks om at måle deres eget blodsukker. De skal tage pastiller, som patienterne tager deres medicin, og så har de en række benspænd med i nogle kuverter, der simulerer akut opståede situationer. Ved at prøve nogle af de ting, som følger med diabetessygdom, på egen krop, er det tanken, at de skal få en bedre forståelse af, hvor indgribende diabetes egentlig er i patienternes hverdag, forklarer Marie Egede Kristensen.

Vekslen mellem teori og praksis

Målgruppen for kurset er sygeplejersker, som har været ansat i specialet i mellem to og seks måneder. Det er vigtigt, at de stadig har fornemmelsen af at være nyansatte – og det er baggrunden for, at kurset afvikles i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen:

– Vores målsætning er, at oprette hold på mellem 12 og 16 kursister, da det er en ideel størrelse i forhold til at få sparring med hinanden. Samtidig er det vigtigt, at man kommer på kurset, mens man stadig er nyansat. For at opnå tilstrækkeligt mange deltagere, er det oplagt at lave det i samarbejde med kollegaerne i København, som også har en relativ stor omsætning af sygeplejersker på nogle af deres sygehuse, siger Marie Egede Kristensen.

Konkret afvikles kurset med et to dages internat og en opfølgende kursusdag fire uger senere. På de første kursusdage er deltagerne selv med til at definere nogle af de konkrete opgaver, de tager med hjem i deres kliniske hverdag og følger op på senere i forløbet. På den måde får kursisterne lejlighed til at afprøve nogle af de nye redskaber i praksis.

– Planen er at lave yderligere opfølgning på kurset længere henne i deres ansættelse – måske efter fire måneder. Det handler om at sikre, at det, man har lært, også bliver brugt i arbejdet. Og naturligvis også om at sikre, at vores ansatte føler sig trygge i deres arbejde og har fornemmelsen af at gøre et godt og sikkert stykke arbejde, understreger Marie Egede Kristensen.

Første skridt på en ‘kompetencetrappe’

Bag kurset ligger også et ønske om at øge fastholdelsen: I den ideelle verden blev sygeplejerskerne længere tid på diabetesafsnittene og
-ambulatorierne i regionen, og det kan man understøtte ved at øge deres tryghed i jobbet, men også ved at lægge en plan for deres kompetenceudvikling.

– Vi vil gerne gøre det attraktivt at arbejde i vores sengeafsnit og ambulatorier, og derfor vil vi lave en kompetenceprofil for at blive lidt skarpere på, hvad man kan se frem til, når man er ansat som sygeplejerske hos os. Den udarbejdes som en opadgående trappe, hvor vi ser på det lange stræk: Hvad kan du forvente, der kommer til at ske med dig? Hvad skal man have af kompetencer som nyansat, og efter fx tre, fem og ti år? Vi vil sikre sygeplejerskerne en vedvarende læring gennem hele ansættelsen, forklarer Marie Egede Kristensen.

Det første trin på trappen er altså dette kursus. Det er indtil videre blevet afholdt en enkelt gang, og evalueringerne fra kursisterne har været særdeles positive. De fremhæver blandt andet, at det er godt, at der er andet end almindelig tavleundervisning – det er vigtigt for læringen. Flere siger, at det ikke nødvendigvis er en let opgave eksempelvis at skulle leve som en diabetespatient, men til gengæld er det meget lærerigt.

Læs mere om vores arbejde med kompetenceudvikling af sygeplejersker her.

Næste kursus afholdes den 31. august 2021. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig her.