Nyt samarbejde mellem Absalon og Steno Diabetes Center Sjælland

16. december 2019

Uddannelse af professionsbachelorer og behandling af diabetes rykker tættere sammen i nyt partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon og Steno Sjælland.

Målet med partnerskabet er at fremme kvaliteten af diabetesbehandlingen i Region Sjælland. Dette sker inden for områderne ’forskning og udvikling’ og ’uddannelses- og praktikforløb’.

Der igangsættes i 2020 forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på især de sårbare og udsatte grupper. Ambitionen er at udvikle ny viden, modeller og koncepter, der kan skaleres til større dele af landet.

– Vi er i Absalons sundheds- og socialfaglige områder optagede af at udvikle uddannelser, ny viden og tilgange, der skaber værdi i praksis bl.a. gennem udviklingen af kompetencerne hos de nuværende og fremtidige fagprofessionelle. Samarbejdet med SDCS giver et stærkt afsæt for at arbejde med dette på en lang række områder og med et stærkt fælles fokus på at udvikle indsatser for de mest sårbare borgere med eller i risiko for at udvikle diabetes, fortæller direktør for Sundhed, Social og Engineering Daniel Schwartz Bojsen, Absalon.

Udover fokus på forskning og udvikling, vil studerende fra Absalon kunne indgå i aktiviteter i regi af Steno Diabetes Center Sjælland. Her er der særligt fokus på studenterrettede og -involverende aktiviteter. Det kan fx være: undervisningsforløb, aktiviteter som del af studerendes praktikforløb og bachelor- eller øvrige projekter i forbindelse med studierne.

– Absalon har stærke ressourcer og kompetencer inden for blandt andet kvalitativ forskning, som SDCS i høj grad kan gøre brug af i vores fokus på at afdække og undersøge udfordringer inden for diabetesbehandling i Region Sjælland. Jeg ser meget frem til dette samarbejde, der i den grad vil kunne styrke fagligheden hos kommende fagkolleger og i vores egen organisation, forklarer centerdirektør Lise Tarnow fra SDCS.

De første projekter i fælles regi vil blive udmøntet i 2020.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Programchef Janne Kunchel Lorenzen, Steno Diabetes Center Sjælland, jalor@regionsjaelland.dk.

Forskningschef, ph.d. Kathrine Krageskov Eriksen, Professionsskolen Absalon, kke@pha.dk.