Billede af den nye tilbygning set udefra

Her ses, hvordan den nye tilbygning i Akaciegården på Holbæk Sygehus kommer til at se ud

Nyt Steno Diabetes Center i Holbæk sendes i udbud

18. maj 2021

Den 25. maj 2021 sender Region Sjælland ombygningen af Akaciegården på Holbæk Sygehus i udbud. Den renoverede bygning skal bl.a. huse Steno Diabetes Center Sjælland i Holbæk. Udbuddet foregår som hovedentreprise og laves som begrænset udbud.

Regionsrådet i Region Sjælland har den 3. maj 2021 godkendt den overordnede ramme for etablering af nyt Steno Diabetes Center på Holbæk Sygehus, så projektet kan sendes i udbud. Projektet er en del af den samlede aftale mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden om at udvikle og løfte diabetesindsatsen i hele regionen.

Region Sjælland søger op til fem hovedentreprenører til opgaven og til efteråret bliver det afgjort, hvem der skal være med til at føre visionen om et moderne og indbydende diabetescenter i Holbæk ud i livet.

Moderne faciliteter i historiske rammer

Den historiske bygning, Akaciegården, skal danne rammen om det nye Steno Diabetes Center på Holbæk Sygehus. Byggeriet skal derfor kombinere en nænsom restaurering af den oprindelige bygning fra 1880’erne, med tilbygningen af en ny forhal, med glasfacade i to etager. De tilmurede buer i den gamle søjlegang skal eksempelvis åbnes op igen og fungere som en flydende overgang mellem receptionen i den oprindelige bygning og ankomst- og opholdsområdet i den nye tilbygning.

Tegning af tilbygning, set indefra i stueetagen.

Tegning af reception og venteområde i den nye tilbygning

Totalrådgiver Oluf Jørgensen A/S og Mikkelsen Arkitekter A/S har tegnet den nye bygning, med fokus på at skabe en rolig og behagelig atmosfære, hvor naturen bliver inviteret med indenfor, både i valg af materialer og gennem de store glaspartier, der lader forhallen smelte sammen med omgivelserne udenfor.

– Målet er at skabe gode faciliteter for både diabetespatienter og -behandlere, i lyse og imødekommende omgivelser, som adskiller sig fra klassisk sygehusbyggeri, fortæller Lise Tarnow, centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland.

Projektet indgår i den samlede plan, der er lagt for udviklingen af diabetesbehandlingen i Region Sjælland. Her er der også besluttet fælles arkitektoniske retningslinjer, der skal skabe sammenhæng imellem byggerierne på de forskellige sygehuse i regionen. Planerne for byggeriet i Holbæk er udarbejdet med det for øje.

Byggeriet forudsætter en dispensation fra lokalplanen, som er givet, og både Holbæk Kommune og Holbæks Lokalhistoriske Museum bakker op om planerne.

Nyt hjem for klinik og regional enhed

Når den nye bygning står færdig, vil den åbne op for helt nye muligheder i behandlingen af personer med diabetes i Holbæk:

– Med ombygningen får vi plads til faciliteter og tilbud til patienterne, som vi ikke har i dag. Der kommer eksempelvis lokaler dedikeret til ungeambulatorium/transition og en fodklinik, samt integration af klinisk forskning, fortæller specialeansvarlig overlæge og centerchef Jesper Olund Christensen.

De nye behandlingsmuligheder kommer dog ikke kun personer med diabetes til gavn. Holbæk Sygehus har nemlig haft stor succes med at samle hjerte-, nyre- og diabetesområderne i et Medicinsk Fælles Ambulatorium. Og det samarbejde skal naturligvis fortsætte – også når den nye bygning kan tages i brug.

– Den synergi og sammenhængskraft, som er skabt under Medicinsk Fælles Ambulatorium, skal fastholdes og videreføres, når vi flytter over i de nye lokaler i Akaciegården. Og jeg forventer, at de moderniserede faciliteter vil bidrage positivt til den fortsatte udvikling af det tværfaglige samarbejde, fortæller specialeansvarlig overlæge og centerchef Jesper Olund Christensen.

Udover de kliniske enheder, som er tilknyttet Medicinsk Fælles Ambulatorium, kommer Steno Diabetes Center Sjællands regionale enhed også til at få adresse i de renoverede lokaler i Akaciegården.

Den videre proces

Da projektet udbydes som begrænset udbud, vil den videre proces indeholde en prækvalifikation, efterfulgt af en tilbudsfase for de leverandører, der kvalificerer sig. Region Sjælland forventer at kunne indgå kontrakt med valgte entreprenør sidst på efteråret 2021, så byggeriet kan igangsættes i starten af 2022.

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på RIB Udbudsportal, når udbuddet offentliggøres.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til ombygningen eller nogle af de øvrige byggerier, kan du kontakte projektleder Betina Fabricius Lademann, bfld@regionsjaelland.dk.

Du kan læse mere om alle vores byggerier her.

Fakta om byggeriet

  • Projektet vedrører renovering og tilbygning af bygning 14 og 15 i Akaciegården på Holbæk Sygehus.
  • Projektet udbydes som hovedentreprise og laves som begrænset udbud.
  • Udbuddet forventes at blive offentliggjort tirsdag den 25. maj 2021.
  • Projektet er udarbejdet af Totalrådgiver Oluf Jørgensen, med Mikkelsen Arkitekter A/S som underrådgiver.
  • Projektet indgår i den samlede aftale mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden om at fremme bedre behandling for diabetespatienter på tværs af regionen.