Byggetidslinje over Steno Diabetes Center Sjællands forskellige byggerier i Region Sjælland. Nykøbing F. Sygehus er repræsenteret to gange, da der er tale om to separate byggerier.

Regional ombygning

Der vil blive ombygget på alle sygehusenheder i Region Sjælland de kommende år for at skabe bedre rammer for diabetesbehandlingen.

​For at kunne gennemføre de nye behandlingsinitiativer og skabe gode rammer for udviklingen af diabetesbehandlingen, vil der ske ombygninger på alle sygehusenheder i Region Sjælland.

Regionens sygehusenheder

I Holbæk flyttes Endokrinologisk Afsnit og Diabetesambulatoriet for voksne til den modsatte ende af Akaciegården. Kardiologi og nefrologi følger også med, så specialerne forbliver sammen. Den regionale enhed under Steno Diabetes Center Sjælland bliver placeret i tilknytning til diabetesambulatoriet. Derudover flytter forskningsenheden fra Medicinsk Afdeling også med. Det hele forventes færdigt i 2021-2022.

I Slagelse bliver der ændret på det nuværende indgangsparti hos Ambulatorie for Hormonsygdomme, så naturligt dagslys kan trænge bedre ind i rummet. Derudover bliver selve ambulatoriet moderniseret, så der sikres mere lyse og imødekommende rammer. Til slut bliver den tilstødende bygning 13 omdannet til mødelokaler, undervisningslokaler og kontorer.

På Næstved Sygehus flytter behandlingen af voksne med diabetes op på 9. sal i højhuset på matriklen. Her bliver der lavet lyse og indbydende ventearealer.

Nye bygninger til Sjællands Universitetshospital i Køge er aktuelt under planlægning, og SDCS’ kliniske faciliteter for både voksne og børn vil blive udformet som en del af det nye Universitetssygehus Køge (USK).

Derudover bliver der bygget et nyt forsknings- og videnshus. Her skal der forskes i diabetes og multisygdom. Forsknings- og videnshuset skal tænkes sammen med lokalerne til lægeuddannelsen for at skabe sammenhæng, mulighed for god synergi og hjælpe på rekruttering.

Desuden gennemføres der en mindre renovering af børneambulatoriet på Roskilde Sygehus, så der er mulighed for gruppekonsultationer og madlavningskurser.

På Nykøbing Falster Sygehus bliver Diabetes- og Stofskifte Ambulatorium udvidet med en ekstra etage og får mere plads til undersøgelse og behandling. Der bliver skabt et gårdhave-miljø og åbnet op i ventearealet, så der bliver mere luft og lyst.

Derudover etableres et nyt forskningsmiljø med lyse og indbydende lokaler. Her skal sygehusets egne forskere, der er tilknyttet SDCS, samt LOFUS (Lolland Falster-undersøgelsen) og Broen til bedre Sundhed holde til fremadrettet.

Til slut bidrager SDCS til, at Børne- og Ungdomsambulatoriet flytter over i forlængelse af sengeafdelingen, så der skabes en bedre sammenhæng i behandlingen af børn og unge. Her bliver der skabt et nyt flot venteområde og konferencerum. Der lægges i ombygningen vægt på imødekommende og lyse ventearealer. ​

Der vil i Psykiatrihuset i Slagelse blive etableret konsultationsrum, inklusiv lokaler til øjen- og fodscreening i nogle af de nuværende lokaler. Dette med henblik på, at en ny Fusionsklinik, der kombinerer diabetesbehandling og psykiatri, åbner i 2020.

Ovenstående byggeprojekter kører som individuelle delprojekter og har derfor hver deres tidsplan. Det er forventningen, at de forskellige byggeprojekter står klar til indflytning mellem 2020 og 2024.