Steno Diabetes Center Sjælland har nedsat et tværfagligt forskningsråd, der skal udarbejde en forskningsstrategi for SDCS.

​Forskningsstrategien skal tænkes sammen med strategien for forskning i Region Sjælland og understøtte den retning, der er valgt for hele regionen.

SDCS skal skabe og gennemføre klinisk og praksisnær forskning til gavn for patienterne. Der skal forskes i både nye behandlingsformer, ny teknologi, organisering og opbygning af tilbud, samarbejde på tværs og patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet.​