Styrke behandling og forebyggelse af senkomplikationer

Varetage højt specialiseret diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer for personer med diabetes, der behandles på sygehus i Region Sjælland.

Udvikle og tilbyde et patientcentreret og patientnært tilbud om behandling og forebyggelse af senkomplikationer, herunder opstartforløb, screeningtilbud, behandling af senkomplikationer og komorbiditet, særlige tilbud til børn og unge og til gravide med diabetes.

Sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen uanset hvor i regionen, personen med diabetes behandles. Dette kræver et nært samarbejde og koordinering imellem de fire sygehusenheder.