Centerledelsen har ansvar for at udmønte SDCS’ overordnede strategi og implementere de konkrete initiativer og aktiviteter på regionens sygehuse.

Lise Tarnow

Centerdirektør

Telefon: 93 57 63 87
E-mail: litar@regionsjaelland.dk