Organisering

Steno Diabetes Center Sjælland er organiseret ud fra en decentral model, hvor behandlingen er tæt på patienten.

Ansvaret for diabetesbehandlingen forbliver dermed på regionens sygehusenheder, som er:

  • Nykøbing Falster Sygehus
  • Sjællands Universitetshospital (Køge og Roskilde)
  • Holbæk Sygehus
  • Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus

Nyt behandlingssted i psykiatrien

Som noget helt nyt etableres der også en behandlingsenhed i psykiatrien. SDCS vil have ansvaret for udvikling af behandlingen samt den forskning, uddannelse, kompetenceudvikling og de tværsektorielle projekter, der finansieres af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden.

Den regionale enhed

Ud over selve behandlingsaktiviteterne i ambulatorierne består SDCS af en regional enhed, der sørger for at understøtte klinikken samt udvikle og koordinere de aktiviteter, der gennemføres under bevillingen fra Novo Nordisk Fonden.

Den regionale enhed er fysisk placeret på Holbæk Sygehus.

Oversigt over diabetesfunktionerne

SDCS vil som vist i figuren have funktioner på en lang række matrikler.

Oversigt over diabetesfunktionerne. Regional enhed i Holbæk. Diabetesambulatorium i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster. Udefunktioner i Kalundborg, Næstved og Nakskov. Børneafdelinger i Holbæk, Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster. Psykiatri i Slagelse.