Steno Diabetes Center Sjællands Konferencepulje

Formål

SDCS støtter hvert år deltagelse i konferencer og faglige møder/seminarer.

Midlerne kan søges af SDCS’ samarbejdspartnere i Regionen Sjælland. Tilknytning til SDCS skal fremgå af ansøgningen.

Der søges om midler til den samlede pakke (deltagelse, rejse, ophold).

For konferencer mv. i Danmark kan der tildeles 5.000 kr., i Europa 15.000 kr. og uden for Europa 20.000 kr.

Ansøger skal selv sørge for, at der foreligger en godkendelse til deltagelse fra egen afdeling/arbejdsplads, inden der ansøges om midler hos os.

Derudover skal ansøger og afdeling/arbejdsplads selv aftale kompensation af arbejdstid brugt på konferencen.

Ansøgning

Du kan læse mere om, hvordan du søger puljen i SDCS Konferencepulje – ANSØGNINGSBREV.

Ansøgningsfrister

  • 1. februar
  • 1. maj
  • 1. september