Steno Diabetes Center Sjællands Pulje til Diplomuddannelsen i Diabetes

Er du sygeplejerske i en kommune, der drømmer om at blive endnu bedre til at hjælpe borgere med diabetes? Har du kollegaer, der har brug for at sparre med dig i forhold til din viden om diabetes, og vil du derfor gerne klædes mere på til den rolle? Så har din arbejdsplads nu muligheden for at få dækket en stor del af omkostningerne til Uddannelsesforløb for Diabetessygeplejersker, som udbydes i et samarbejde mellem Steno Diabetes Centrene og Professionshøjskolerne.

For at komme i betragtning skal du være ansat som sygeplejerske i en kommune i Region Sjælland og have minimum 1/2- 1 1/2 års erfaring med borgere med diabetes. Og så skal du i samarbejde med din leder udfylde og indsende ansøgningsskema, som du finder her.

Midlerne bliver tildelt i to portioner af 30.000 kr.

Uddannelsesforløb for Diabetessygeplejersker

Uddannelsesforløb for Diabetessygeplejersker er målrettet sygeplejersker fra ambulatorier, sengeafsnit, kommuner og almen praksis, der arbejder med borgere med diabetes. Uddannelsen er meget praksisnær og gør dig endnu stærkere på diabetesområdet. Det faglige indhold er udviklet af erfarne diabetessygeplejersker, læger, diætister og psykologer og undervisere, baseret på den nyeste viden på området.

Efter uddannelsesforløbet kan du:

  • Selvstændigt varetage klinisk sygepleje ifm. komplekse forløb hos personer med diabetes
  • Observere, analysere og vurdere individuelle behov hos personer med diabetes og handle herpå
  • Vejlede, formidle og undervise i diabetes
  • Medvirke til at ny viden om diabetessygepleje bliver forankret i organisationen og dermed løfter kvaliteten
  • Fungere som faglig ressourceperson og koordinator på diabetesområdet, også i et tværfagligt samarbejde

Interesseret?

Udfyld ansøgningsskemaet sammen med din leder