Steno Sjællands strategi

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) bygger på det fundament, som er beskrevet i vores drejebog fra 2018. Der er sket meget siden, og SDCS er nu en udviklings- og implementeringsorganisation, der kører på fuld kraft. Nu er der brug for en endnu tydeligere fælles retning for alt, hvad vi laver i SDCS, så alle kan arbejde mod samme mål.

Vores strategi er måske lidt anderledes – nemlig i form af en tegning. Vi har gjort sådan for at gøre den visuelt tydelig og forhåbentlig mere brugbar i det daglige arbejde. Vi håber på denne måde, at den fælles retning, vi skal gå, bliver nemmere at træde for alle involverede.

Klik på billedet for at se det i fuld format.


Resultater og delmål i strategien

I strategien har vi tre overordnede resultater, vi arbejder på at opnå i 2028, hvor den nuværende bevilling for SDCS udløber. Under hvert enkelt resultat er der fastlagt nogle delmål:

Forebyggelse og behandling er løftet

 • Den kliniske kvalitet i behandlingen opnår målopfyldelse på alle indikatorer i RKKP
 • SDCS-initiativer er sat i drift på sygehuse, i primær sektor eller i uddannelsessektoren
 • SDCS har dannet partnerskaber og iværksat forebyggende indsatser rettet mod sårbare

Patienterne er mere tilfredse

 • Den patientoplevede kvalitet er forbedret og mere ensartet
 • Tilbud i diabetesbehandlingen tæt på patienten er blevet styrket
 • Diabetespatienter og deres pårørende kender og bruger de tilbud, SDCS igangsætter

SDCS’ decentrale model skaber værdi

 • SDCS giver nye muligheder for det kliniske personale
 • Diabetes- og børne-unge-ambulatorierne er attraktive arbejdspladser
 • Der er et styrket samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, almen praksis, kommuner og andre sundhedsaktører
 • SDCS udvikler og er anerkendt for vores indsatser målrettet sårbare målgrupper
 • SDCS sikrer adgang til nødvendige uddannelsesmuligheder til relevant personale
 • Der er udviklet nye og bæredygtige forsknings- og innovationsmiljøer
 • SDCS opfattes som en attraktiv samarbejdspartner regionalt, nationalt og internationalt

Nu skal strategien ud og leve og blive brugt – vi håber, I alle vil tage godt imod den.

Se vores direktør, Lise Tarnow, udfolde strategien her.

Drejebog 2018

I efteråret 2017 vedtog regionsrådet i Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en fælles vision om at styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland ved at etablere Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Læs “Drejebog 2018” her (pdf, åbner i ny fane)