Vi har fulgt op og spurgt centerdirektør Lise Tarnow, hvad bevillingerne fra budgetaftalen i 2022 i Region Sjælland helt konkret kommer til at betyde for patienterne i Region Sjælland.

Opfølgning: Hvordan er det gået med bevillingen til diabetesteknologi?

9. november 2022

I september besluttede regionsrådet i Region Sjælland at afsætte 15 mio. kr.  i år og ca. 5 mio. kr. de næste 4 år til patientnær diabetesteknologi som fx glukosemålere og insulinpumper. Men hvordan kommer patienterne egentlig til at mærke det ude i regionen? Vi har spurgt centerdirektør Lise Tarnow.

Hvordan skal pengene – både de 15 og 5 mio. kr. – bruges i regionen?

Halvdelen af midlerne skal bruges til at udskifte insulinpumper til mere moderne pumper. Resten af midlerne skal bruges til at tilbyde flere voksne med type 1-diabetes behandling med sensorer. Det gør, at vi nærmer os det tilbud, man har i de andre regioner i Danmark, hvilket er meget glædeligt. Og så er det jo vigtigt at fortælle, at der både er givet en engangsbevilling, men også en løbende bevilling frem til 2026, hvilket betyder, at vi også de efterfølgende år kan sørge for at sikre mere lige adgang til diabetesteknologi for mennesker med type 1-diabetes i Region Sjælland.

Hvem får helt præcis gavn af midlerne?

Midlerne til moderne insulinpumper er til både børn og voksne med type 1-diabetes. Midlerne til glukosesensorer er udelukkende til voksne med type 1-diabetes, da stort set alle børn i Region Sjælland i forvejen får tilbudt sensorer.

Hvornår begynder patienterne at kunne mærke forskel?

Det begynder de så småt at kunne mærke her i slutningen af 2022 og især første kvartal af 2023. Rent praktisk bliver det de fleste steder sådan, at den enkelte patient snakker med sin behandler ved næste konsultation om muligheden for at skifte til eventuel ny diabetesteknologi.

Hvor meget betyder denne bevilling egentlig for det samlede billede af diabetesbehandlingen i Region Sjælland?

Den betyder meget. Vi kommer som sagt til at være på niveau med det tilbud, som eksisterer i de øvrige regioner for voksne med type 1-diabetes. Når vi kan udskifte og tilbyde nyere diabetesteknologi til vores patienter, så giver det også mulighed for en mere fleksibel behandling. Dermed kan patienterne fx selv få adgang til bedre data om deres egne blodsukkertal og mulighed for at dele data med behandlerne enten i konsultationen eller hjemmefra. Patienterne får på den måde meget bedre redskaber til at tage sig af egen behandling hjemmefra. Det synes jeg i hvert fald tegner godt for fremtidens diabetesbehandling.

Fakta om bevillingen

  • Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 6,4 mio. kr. i 2026 til patientnær diabetesteknologi for at sikre mere lighed i behandlingstilbuddet.
  • Derudover er der prioriteret 15 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 til indkøb af glukosemålere samt udskiftning af insulinpumper.
  • Regionsrådet besluttede at tildele midlerne ved budgetaftalen for regionen i september 2022.