Kontekstforståelse

Helt grundlæggende, er det vigtigt, at have en forståelse og fornemmelse for borgeren/borgerene, som skal deltage i en involveringsproces, særlig, når borgeren er i sårbar position. Hvordan ser deres liv ud og hvad er vigtigt for dem?

Ved at have en forståelse for den enkeltes liv, situation og person, kan man udlede den enkeltes forudsætninger for at deltage, og hvilke rammer der skal til, for at den enkelte bedst muligt kan spille ind med sine erfaringer, fortællinger og holdninger.