Lektor Mette Falk Brekke har startet et ph.d.-projekt, som blandt andet skal kortlægge de eksisterende kommunale tilbud om fysisk aktivitet og livstilsforandringer til borgere med type 2-diabetes i Region Sjælland

Ph.d.-projekt skal kortlægge kommunale aktivitetstilbud til borgere med type 2-diabetes

28. marts 2022

Et nyt ph.d.-projekt skal kortlægge eksisterende kommunale tilbud om diabetesuddannelse og fysisk aktivitet blandt borgere med type 2-diabetes i Region Sjælland. Målet er at udvikle supplerende tilbud eller værktøjer, som både er enkle at implementere i den kommunale praksis og kan understøtte varige forandringer hos den enkelte borger.

Lektor Mette Falk Brekke fra Professionshøjskolen Absalon i Næstved og Forskningsenheden PROgrez, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus har netop påbegyndt et ph.d.-projekt, som blandt andet skal kortlægge de eksisterende tilbud om fysisk aktivitet og livstilsforandringer i hverdagslivet til borgere med type 2-diabetes i de 17 kommuner i Region Sjælland. Næste skridt bliver at undersøge, hvilke behov der er for andre, supplerende tilbud til denne målgruppe.

– Mit projekt er designet meget praksisnært. Jeg er først og fremmest optaget af at udvikle praksis, og nye tilbud, som jeg måtte være med til at udvikle gennem ph.d.-projektet, skal både være relevante og meningsfulde for borgerne i deres hverdagsliv og samtidig passe ind i den eksisterende kommunale kontekst. Det er meget vigtigt, at det, jeg finder frem til, skal være enkelt at implementere og samtidig kunne gøre en reel forskel for borgerne, siger Mette Falk Brekke, som oprindelig er uddannet ergoterapeut og også har mange års erhvervserfaring som kliniker.

Udvikling af et nyt tilbud

Hendes ph.d.-projekt består af fire delprojekter: De tre første bidrager hver især til at beskrive de eksisterende tilbud og skal udgøre afsættet for det sidste delprojekt: Udvikling og første afprøvning af et nyt tilbud eller nye værktøjer i samarbejde med flere af regionens kommuner.

– Det er endnu ikke muligt at sige, hvad det nye tilbud, som vi skal beskrive og afprøve, kommer til at bestå af. Det afhænger fuldstændig af, hvad vi finder frem til i de tre første delstudier. Det bliver resultatet af de tre studier, som kommer til at understøtte selve udviklingen af interventionen, forklarer Mette Falk Brekke.

Handler om varige ændringer

Selvom ph.d.-projektet stadig er i en tidlig fase, så fortæller Mette Falk Brekke, at hun er endog meget positivt overrasket over den interesse, projektet mødes med. Hun har allerede fået kontakt til rigtigt mange meget engagerede og inviterende personer i både kommunerne og i Region Sjælland.

– Det er faktisk næsten helt overvældende. Jeg kan virkelig mærke en reel interesse, som giver en fantastisk, afsmittende energi, og jeg glæder mig til det videre samarbejde med de her personer, siger hun.

Og netop samarbejdet med medarbejderne i regionens kommuner kommer til at være en hel central krumtap i hele projektet.

– Type 2-diabetes er en sygdom, som påvirker hverdagslivet i meget høj grad. Når man får stillet diagnosen, vil man ofte blive mødt med opfordringer til en lang række livsstilsændringer. Der findes en lang række kommunale tilbud, som kan understøtte det, men selvom man tager imod disse tilbud, så er det stadig komplekst og svært at ændre på sine livsvaner. Mit projekt fokuserer derfor på at finde en måde at gøre det meningsfyldt for den enkelte at have en mere fysisk aktiv hverdag og ændre sin livsstil for på den måde at skabe varige forandringer, opsummerer Mette Falk Brekke.

KORT OM PROJEKTET

Mette Falk Brekkes ph.d.-projekt er finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland, Professionshøjskolen Absalon (Center for Ernæring, Rehabilitering og Jordemoderkundskab) og forskningsenheden PROgrez (Exercise First-programmet, der er delvist finansieret af Region Sjælland). Hovedvejleder er professor Søren Thorgaard Skou fra PROgrez og projektvejleder er docent Line Lindahl-Jacobsen fra Absalon. Projektet består af fire delprojekter:

  • Et studie i brugerperspektivet, som består af interviews og observationer af deltagere på kommunale diabetesuddannelser for at afdække brugerens erfaringer og behov.
  • Et litteraturstudie, som undersøger eksisterende praksis, når det kommer til at skabe nye vaner og rutiner til håndtering af type 2-diabetes
  • En kortlægning af tilbud om patientuddannelse i diabetes i de 17 kommuner i Region Sjælland. Denne del gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse med opfølgende workshops med praktikerne.
  • Udvikling og afprøvning af et nyt tilbud i kommunalt regi til borgere med type 2-diabetes.

De tre første dele afsluttes efter planen ved udgangen af 2022, mens hele ph.d.-projektet afsluttes i 2025.