Projekter på tværs af sektorer skal bidrage med viden om etnicitet og diabetes

3. februar 2020

Steno Diabetes Center Sjælland søsætter fem nye projekter med forskellige samarbejdspartnere. Projekterne skal kaste lys over de udfordringer og løsninger, der kan være i mødet mellem sundhedssektoren og mennesker med diabetes og anden etnisk baggrund.

Når man har en anden etnisk baggrund end dansk og samtidig har type 2-diabetes, kan udfordringerne være ekstra store fx på grund af sprogbarrierer og kultur. Der er derfor en særlig risiko for, at denne gruppe ikke søger hjælp hos lægen og ikke deltager i de behandlings- og rehabiliteringstilbud som bl.a. kommunerne tilbyder.

– Vi ved, at der er en større risiko for at få type 2-diabetes blandt visse grupper med anden etnisk ​baggrund end dansk. Dette, kombineret med at det kan være en sårbar patientgruppe, der er udfordret på blandt andet sproget, gør, at der er brug for at finde alternative løsninger, før sygdommen har alvorlige konsekvenser. Jeg ser meget frem til at samarbejde med disse udvalgte projekter, som har nogle spændende bud på at se og gøre tingene anderledes end hidtil, fortæller programchef Janne Kunchel Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Fodbold for fædre, patientskole og medicinsamtaler med tolk

Et af de projekter, som har fået midler fra Steno Sjælland er fra Køge Kommune. De vil undersøge, om man kan fremme sundheden hos voksne mænd med anden etnisk baggrund via sportsfællesskaber – i dette tilfælde fritidsfodbold. Under forløbet bliver mændene og deres familier blandt andet tilbudt sundhedstest, risikotest for diabetes og vejledning omkring sund kost og sunde madvaner.

Flere af de andre projekter ønsker at understøtte mødet med en fagprofessionel og gøre dette mere forståeligt og konkret for den enkelte borger. Et af projekterne kommer fra Vordingborg Kommune, som opretter en patientskole for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der enten er i risikogruppen for at udvikle type 2-diabetes eller har type 2-diabetes. Patientskolen skal tilbyde samtaler med de enkelte borgere, undervisning om diabetes og have fokus på motion i det daglige.

Et andet projekt fra Pharmakon ønsker at skabe bedre samtaler om medicin på apotekerne til patienter med type 2-diabetes, som har etnisk minoritetsbaggrund og sprogbarrierer. Det skal dels ske ved hjælp af udvikling af materialer, der kan understøtte medicinsamtalerne. Og dels skal det ske ved at afprøve to modeller for tolkning af samtalen – enten med en farmaceut, der taler samme sprog som patienten, eller en farmaceut sammen med en farmakonom der taler samme sprog som patienten og agerer tolk.

De næste skridt

De fem projekter starter op i løbet af de næste par måneder i tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland. Alle projekter skal afvikles i løbet af 2021 med en afsluttende evaluering.

På Steno Diabetes Center Sjællands hjemmeside, vil man løbende kunne læse mere om de enkelte projekter.

Kontakt

Vil du vide mere om uddelingen af midler og de enkelte projekter, kan du kontakte:

Programchef
Janne Kunchel Lorenzen

E-mail: jalor@regionsjaelland.dk