Region Sjællands multidisciplinære fodteams (MDT) er blevet udvidet med socialrådgiver Pernille Nymann Kirkegaard. Hun skal blandt andet være bindeled til den kommunale sagsbehandling knyttet til personer med diabetiske fodsår.

Socialrådgiver skal understøtte indsats for personer med diabetiske fodsår

25. marts 2022

En nyansat socialrådgiver skal nu hjælpe med at bygge bro mellem den kommunale sagsbehandling og den kliniske behandling af patienter med diabetiske fodsår i Region Sjælland. Målet er at øge livskvaliteten for patienterne – blandt andet ved at fastholde flere på arbejdsmarkedet.

Siden december sidste år har de multidisciplinære fodteams (MDT), som behandler patienter med diabetiske fodsår i Region Sjælland, inkluderet en helt ny faggruppe: Socialrådgiver Pernille Nymann Kirkegaard er nemlig kommet med ombord i bestræbelserne på at øge livskvaliteten hos denne særligt sårbare patientgruppe. Pernille Nymann Kirkegaards primære funktion er at indgå i dialogen med kommunen omkring hjælpemidler og fastholdelse på arbejdsmarkedet, og hun er altså et slags forbindelsesled mellem to meget forskellige og komplekse områder.

– Jeg er selv ny i hospitalsverdenen, og jeg er da personligt blevet overrasket over, hvor kompleks en sygdom diabetes egentlig er. Samtidig oplever mange borgere og klinikere, at regler og praksis på hjælpemiddelområdet og beskæftigelsesområdet er svære at overskue, så det giver rigtig god mening at have en socialrådgiverfunktion tilknyttet de multidisciplinære teams. Når jeg kommer rundt på afsnittene, bliver jeg i hvert fald mødt af en lettelse blandt det kliniske personale over, at der nu er en person, som kan tage over, hvis der opstår udfordringer på de her områder, siger Pernille Nymann Kirkegaard.

En sårbar målgruppe

Pernille har kontor på Holbæk Sygehus, men er tilknyttet de multidisciplinære fodteams i både Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster.

– Min funktion er, at jeg både hjælper i helt konkrete sager, hvor det kliniske personale henviser en patientsag til mig. Så tager jeg kontakt til patienten, og sammen finder vi ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe. Men jeg går også ind og sparrer med klinikerne omkring lovstoffet fx på arbejdsmarkedsområdet, hvis de har brug for det, forklarer hun.

Som Pernille Nymann Kirkegaard selv nævner, er denne ansættelse hendes første i sundhedsvæsnet, og hun er blevet kastet ud i en, med hendes egne ord, både spændende, anderledes og travl hverdag, som giver nye facetter til socialrådgiverfaget:

– Vi står jo med en patientgruppe, som møder meget store udfordringer i hverdagen. Det kan være overordentligt vanskeligt at fastholde sit job, hvis man samtidig skal aflaste sit fodsår korrekt, så der ligger en stor og væsentlig opgave i at være opmærksom på lige præcis de udfordringer meget tidligt i forløbet, siger Pernille Nymann Kirkegaard.

Tidlig dialog er vigtig

Hun understreger videre, at det er vigtigt at starte dialogen med både arbejdsgiver og kommunen omkring en langtidssygemelding så tidligt, som muligt. Både af hensyn til muligheden for at forblive på arbejdsmarkedet og af hensyn til patientens behandling.

– Det væsentligste er jo, at patienten tager sit fodsår seriøst, og en sygemelding kan i virkeligheden ses som det første skridt i en fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at vi opstiller nogle muligheder, så patienten ikke bare ignorerer sit fodsår og arbejder igennem som sædvanligt. Det kan give forværringer og ende med risiko for amputation.

Pernille Nymann Kirkegaard har kun været i jobbet i cirka tre måneder, og der har været en del at både forholde og vænne sig til. Hun har prioriteret at lære målgruppen og deres udfordringer at kende – og har desuden besøgt de fire sygehuse, som håndterer fodsårene i Region Sjælland.

– Jeg skal jo have en fornemmelse af, hvad det vil sige at leve med et diabetisk fodsår. Hvad er det for nogle problemer, de står overfor i hverdagen? Hvordan kan jeg bedst hjælpe dem videre? Og så skal jeg lære det kliniske personale i teamsene at kende – og omvendt: De skal vide, hvem jeg er, og hvad jeg kan. Nu er jeg også kommet i gang med egentlig patientcases, og det er meget positivt at opleve, at jeg kan hjælpe dem med en afklaring. Så nu ser jeg frem til mange flere sager, slutter hun.

Kontakt Pernille

Pernille Nymann Kirkegaard holder til på Holbæk Sygehus, men dækker hele regionen.

Er du i et af de multidisciplinære fodsårsteam og har brug for en socialrådgiver, kan du kontakte Pernille Nymann Kirkegaard på:

Telefon 24 45 59 81 eller perki@regionsjaelland.dk.

Pernille er ansat i 15 timer om ugen. Hvis hun ikke svarer, kan du bare lægge en besked.