Maria Bensen Joensen er ergoterapeut, lektor og nu også på spring til en forskerkarriere.

Spring ud i forskerlivet!

15. juni 2022

Ergoterapeut, lektor og nu også på spring til en forskerkarriere. Maria Bensen Joensen har taget hul på et nyt kapitel i sit professionelle liv med hjælp fra Steno Diabetes Center Sjællands opstartsstipendier, nyder det i fulde drag – og opfordrer derfor også andre til at gå samme vej.

Ergoterapeut Maria Bensen Joensen har for ganske kort tid siden taget hul på et karriereskridt i retning af at blive forsker. Aktuelt er hun ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon i Næstved og har fra tidligere omfattende klinisk erfaring med at arbejde med børn i rehabilitering. Med sit kommende forskningsprojekt glæder hun sig blandt andet – og måske lidt paradoksalt – til at komme tættere på det kliniske arbejde igen:

– Min største drivkraft er at arbejde med mennesker. Derfor er det vigtigt for mig, at projektet er tæt på praksis og giver mening i den kliniske hverdag. Det er det, vi som professionsuddannede er gode til – uanset om vi er ergoterapeuter, fysioterapeuter eller sygeplejersker, og derfor skal de resultater, jeg finder frem til, forhåbentlig være med til at udvikle praksis og gøre en forskel ude i virkeligheden, siger Maria Bensen Joensen.

Vigtigt at fordybe sig
Hendes projekt handler om hverdagslivet i sårbare familier, hvor der er et barn med type 1-diabetes. Hun vil blandt andet undersøge, hvordan deres dagligdag påvirkes af sygdommen – og hvordan familierne kan blive bedre til at tackle de krav, sygdommen og behandlingen stiller.

– Det er vigtigt at understrege, at jeg kun lige er startet på et forstudie, som meget gerne skal ende med, at jeg starter et ph.d.-projekt. Så det er stadig early days. Men da muligheden for at involvere mig i projektet dukkede op, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skulle sig ja og hoppe ud i det: Det er helt enkelt spændende at få lov til at fordybe sig og blive dygtigere – at lære mere. Så jeg glæder mig til det videre forløb, understreger hun.

Marias projekt startede med, at en læge, som dengang var ansat i Steno Diabetes Center Sjælland, rakte ud mod Professionshøjskolen Absalon. Regionens børneafdelinger kunne nemlig konstatere, at der er stor forskel på, hvordan familier med nydiagnosticerede børn med type 1-diaberes håndterer de opgaver, der følger med sygdommen. Derfor ønskede de at etablere et samarbejde om at blive klogere på, hvad der er på spil i familierne.

På afdelingerne oplever personalet, at der efter det første halve år er meget stor forskel på familierne, fx når det kommer til at måle blodsukker på barnet. Og alle fire afdelinger har en fornemmelse af, at det er svært at nå ud til visse familier. Samtidig ved man både fra danske og internationale erfaringer, at manglende kontrol med sygdommen i barndommen følger med ind i voksenlivet, og tit resulterer det bl.a. i tidlige komplikationer. Derfor er det meget vigtigt, at vi etablerer et godt samarbejde og yder den rigtige støtte til de her familier, forklarer Maria Bensen Joensen.

Brug netværket!
Maria Bensen Joensen er derfor slet ikke i tvivl om, at hun uden tøven vil anbefale andre at tage skridtet og udvikle et projekt med udspring i ens praksis, hvis man leger med tanken:

– Det handler om at gå med det, man brænder for. Og så skal man have tålmodighed: Der er ikke noget, som sker overnight – hverken i forskningen eller i forberedelserne til et forskningsprojekt. Men det er i virkeligheden godt. For der er brug for tid til fordybelse – der er brug for, at man tænker sig om, understreger hun.

Og adspurgt om gode råd til andre, der overvejer at gå forskervejen – eller bruge forskningen som et afbræk i ens kliniske karriere, svarer hun:

– Brug netværket – også det netværk, som du måske ikke har etableret endnu. Både ude i klinikken, på Steno Diabetes Center Sjælland og på Absalon er der masser af gode folk, som meget gerne vil hjælpe dig videre. Og selvom man ikke selv har erfaringen, er der masser af erfarne folk, som bare venter på at hjælpe dig videre, slutter hun.

Få støtte til dine forskerspiredrømme

Maria har fået støtte til sin spirende forskerkarriere gennem Steno Diabetes Center Sjællands opstartsmidler.

Der uddeles årligt fem opstartsstipendier af op til 100.000 kr., og der kan søges løbende hele året.

Læs mere om opstartsmidlerne her.

Du kan også søge Steno Diabetes Center Sjællands forskningspulje 2022 – sommeropslag, hvis du er lidt længere i din forskerkarriere og har et specifikt projekt eller samarbejde i støbeskeen.

Læs mere om forskningspuljen her.