Foto: Colourbox.dk

Stærkt partnerskab skal reducere overvægt blandt børn og unge

5. november 2020

Gennem de senere år er der over hele landet set en vedvarende tendens til overvægt hos børn og unge, også i Vordingborg Kommune. Nu skal en banebrydende og langsigtet partnerskabsaftale mellem Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse knække kurven og øge sundhed og trivsel blandt børn og unge i kommunen.

Børn, som lever med overvægt, oplever en større grad af mobning og drilleri end børn, der ikke lever med overvægt. Samtidig har børn med overvægt øget risiko for overvægt i voksenlivet og dermed større risiko for en række af kroniske sygdomme, herunder type 2-diabetes.

Derfor er formand for Sundhed, Senior og Ældreudvalget, Mette Høgh-Christiansen og formand for Børn, Unge og Familieudvalget, Nikolaj W. Reichel glade og taknemmelige for, at det er lykkedes Vordingborg Kommune at indgå en solid og langsigtet partnerskabsaftale, der stiller skarpt på det meget komplekse problem:

– Den stigende tendens til overvægt i Vordingborg Kommune er vigtig at bryde. Partnerskabsaftalen giver Vordingborg Kommune mulighed for at arbejde endnu mere langsigtet og målrettet med forebyggelse, sundhed og trivsel blandt børn og unge, end vi gør i dag. Aftalen sikrer os adgang til den nyeste viden og et systematisk samarbejde med nogle af landets stærkeste kompetencer indenfor fremme af sundhed og trivsel. Vi glæder os meget til at komme i gang og følge udviklingen de kommende år, slutter de to udvalgsformænd.

Et komplekst problem, der kræver en helhedsorienteret indsats

Overvægt blandt børn og unge er et komplekst problem, der oftest skyldes en række faktorer. Derfor sætter partnerskabet fokus på flere, samtidige og forskelligartede indsatser, der eksempelvis kan rette sig mod sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, forældresamarbejde, fritidsliv, bevægelse, mad, sociale relationer m.m.

– Der er brug for, at der bliver sat ind på andre og alternative måder end hidtil, ikke mindst i familier som er i særlig risiko for at udvikle overvægt. Vi skal arbejde sammen om en målrettet indsats for at mindske den ulighed i sundhed, der i dag er relateret til overvægt blandt børn og unge. Derfor er målet et langsigtet samarbejde med en bred vifte af aktører, heraf en række fra civilsamfundet, fortæller Lise Tarnow, direktør i Steno Diabetes Center Sjælland.

Et langt, sejt træk

I samarbejdsaftalen sættes der netop særligt fokus på en tidlig forebyggelsesindsats, ikke mindst hos de børn, som er i størst risiko for at udvikle overvægt.

I eksisterende og tidligere overvægtstilbud på børne- og ungeområdet i Vordingborg Kommune har der primært været fokus på børn og unge i skolealderen. Der er dog brug for at forebygge overvægt endnu tidligere, og derfor har partnerskabet fokus på at fremme sunde vaner og minimere andelen af børn og unge, der udvikler overvægt, allerede fra barnets første leveår.

– Det er helt centralt, at vi får gjort noget ved folkesundheden og her er overvægt et vigtigt men meget komplekst problem at løse, siger adjungeret professor og centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Peter Bentsen. Det svære er, hvordan vi får børn og unge til for eksempel at bevæge sig mere, have mindre skærmtid, drikke mindre sukkerholdige drikke eller sove nok. Det ser ud til, at det er vigtigt at starte meget tidligt med sundhedsfremme og forebyggelse. Derfor er det nødvendigt, at forskere, praktikere, politikere og andre interessenter samarbejder på tværs, hvis der skal skabes forskningsbaserede langvarige løsninger der kan reducere overvægt og minimere ulighed i sundhed, slutter han.

Kontakt

For mere information kan man kontakte:

Mette Høgh Christiansen, Formand for udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, 51 53 25 87 / mchristiansen@vordingborg.dk eller Nikolaj W. Reichel, Formand for udvalget for Børn, Unge og Familie, 24 62 79 82 / nreichel@vordingborg.dk

Peter Bentsen, centerchef og adjungeret professor, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, 40 82 45 86 / peter.bentsen@regionh.dk

Anne-Louise Bjerregaard, strategisk konsulent, Steno diabetes Center Sjælland, 61 92 23 20 / abjerr@regionsjaelland.dk

Fakta

  • Forekomsten af overvægt blandt børn og unge i Vordingborg Kommune er højere end gennemsnittet på landsplan. På skolernes mellemtrin har 26 % af børnene overvægt, sammenlignet med 15 % på landsplan.
  • Vordingborg Kommune har indgået samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse om forebyggelse af overvægt hos børn og unge i Vordingborg Kommune.
  • Partnerskabet administreres af en styregruppe bestående af parter fra Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Broen til Bedre Sundhed.
  • Partnerskabsaftalen løber indtil videre til og med år 2025.
  • Steno Diabetes Center Sjælland bidrager med finansiering til konkrete aktiviteter i 2021 og 2022. Vordingborg Kommune bidrager med relevant medfinansiering.
  • Aktiviteter og indsatser igangsat af partnerskabet skal derudover finansieres via relevante fonde, interne midler og forskellige former for sociale investeringer.
  • De konkrete indsatser udvikles og iværksættes fra 2021 og frem.
  • Steno Diabetes Center Sjælland er etableret på baggrund af aftale mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden. Visionen er at styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland med et særligt fokus på indsatser målrettet sårbare personer. stenosjaelland.dk
  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er et forskningscenter med faglig ekspertise på internationalt niveau inden for bl.a. sundhedsfremme, forebyggelse og interventionsforskning. Centerets ambition er at bidrage til en sundere befolkning, og det forskningsmæssige fokus er på sundhed i bredere forstand, og der arbejdes med at fremme sundhed fysisk, såvel som psykisk og socialt. ckff.dk