Fra venstre: Sofie Wendelboe, Jeannette Østergaard Penny, Natasja Eilerskov, Louise Lundby Christensen og Mathilde Kjeldsen er bevillingsmodtagerne af SDCS’ Forskningspulje 2023.

Steno Diabetes Center Sjælland uddeler 4,4 mio. kr. til diabetesforskning i Region Sjælland

7. marts 2023

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt bevillinger fra dette års forskningspulje. Der er i alt uddelt 4,4 mio. kr. til fem projekter.

Projekterne fokuserer blandt andet på opsporing af tidlige tegn på følgesygdomme til type 1-diabetes hos børn og unge; udvikling af en implementeringsmodel for sundhedstjek på botilbud; screening for søvnapnø hos højrisikopatienter; trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår og undersøgelse af diætistens betydning på et dialyseafsnit.

SDCS modtog i alt 12 ansøgninger, som ansøgte om knap 12 mio. kr. Du kan læse om de fem projekter, som har fået bevilget penge her:

Opsporing af tidlige tegn på følgesygdomme til type 1-diabetes hos børn og unge

Følgesygdomme til type 1-diabetes har ofte sin oprindelse i barndommen, men bliver typisk først opdaget i voksenalderen. Forskningsprojektet undersøger forekomsten af tidlige tegn på følgesygdomme hos 400 børn i alderen 6-18 år med type 1-diabetes. Projektet undersøger også samspillet mellem de tidlige tegn på følgesygdomme og insulinfølsomhed, blodsukkervariation og andre hormonelle ændringer. Deltagerne vil blive fulgt hvert 5. år i de næste to årtier. Målet er, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en optimering af de nuværende undersøgelser for følgesygdomme og dermed forbedre behandlingen og fremtidsudsigterne for børn og unge med type 1-diabetes.

Projektet er en del af et større forskningsprojekt ’DetectChild’, som udføres i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen. Delprojektet i Region Sjælland bliver ledet af læge og ph.d. Louise Lundby Christensen, Børne- og Ungeafdelingen, NSR, Slagelse Sygehus, og bliver støttet med 1.300.000 kr.

Sundhedstjek for psykisk sårbare beboere på botilbud: Samskabelse af en implementeringsmodel

Overenskomsten for almen praksis indeholder pr. 1. januar 2022 krav om et sundhedstjek for borgere på 18 år og op, som bor på et botilbud. Projektet har til hensigt at udvikle en implementeringsmodel for sundhedstjek, der tager udgangspunkt i beboernes og personalets virkelighed. Målet er, i samspil med beboere og personale, at designe et undervisningsmateriale til fagfolk, der kan understøtte en god implementeringsproces, som er meningsfuld for beboere og personale på botilbud.

Projektet bliver ledet af cand.scient.anth Natasja Eilerskov, gæsteforsker på Forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet. Projektet bliver støttet med 511.000 kr.

Screening for søvnapnø hos højrisikopatienter på Lolland Falster

Obstruktiv søvnapnø (OSA) er en søvnrelateret vejrtrækningslidelse, karakteriseret ved hyppige opvågninger. OSA er særligt forekommende hos personer med type 2-diabetes.

Projektet består af et klinisk studie, hvor 225 personer med type 2-diabetes bliver søvnmonitoreret med forskellige metoder, samt et registerstudie, bestående af en epidemiologisk opgørelse over de 16.000 forsøgsdeltagere, der har deltaget i Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS), med fokus på symptomer og lidelser relateret til OSA.

Projektet søger at afdække om nyere søvndiagnostisk teknologi kan bidrage til en bedre diagnostisk screening for OSA hos folk med type 2-diabetes, med henblik på at nedsætte den nuværende underdiagnosticering af lidelsen.

Projektet bliver ledet af læge og ph.d. Mathilde Kjeldsen på Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge. Projektet bliver støttet med 716.000 kr.

Hvor trykker skoen? – Trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår

Fodsår opstår, hvor trykket på fodsålen overstiger, hvad huden kan klare. Sårheling kræver reduktion af det tryk, som fødderne udsættes for – oftest med trykaflastende såler og ved at nedsætte den tid, man står og går. Indlæg udviklet fra måling af tryk under fødderne, mens man går, kan potentielt aflaste ca. 20-30% mere end normale indlæg.

I et lodtrækningsforsøg vil projektet undersøge, om sår heler hurtigere ved brug af disse nye indlæg frem for ved brug af almindelige indlæg. Deltagerne vil desuden – via en sensor i et armbånd og i skoen – få målt deres aktivitetsniveau samt brug af skoen for at se, hvad dette betyder for sårhelingen.

Projektet bliver ledet af overlæge og forskningsansvarlig Jeannette Østergaard Penny fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge. Projektet bliver støttet med 531.108 kr.

Diætistens betydning på et dialyseafsnit (EFFECT Diet) – et cluster RCT studie og kvalitativ interviewundersøgelse

Dette projekt undersøger effekten af diætistsamtaler til personer med og uden diabetes i hæmodialysebehandling. Projektet foregår i dialyseafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og er opdelt i to dele; et lodtrækningsstudie og en interviewundersøgelse. I lodtrækningsstudiet modtager den ene gruppe diætistsamtaler og har adgang til diætist i fire måneder. Den anden gruppe følger vanlig behandling. Interviewundersøgelsen skal undersøge oplevelsen af at have adgang til en klinisk diætist, samt give viden om patientens oplevelse af at skulle følge en restriktiv diæt, både hos personer med og uden diabetes.

Projektet er ledet af forskningsdiætist Sofie Wendelboe fra Klinisk Forskningsenhed på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og bliver støttet med 208.200 kr.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forskningsprojekterne eller forskningspuljen, kan du kontakte senior forskningskonsulent Anne-Louise Bjerregaard, abjerr@regionsjaelland.dk

FAKTA

Forskningspuljen blev uddelt af et bedømmelsesudvalg bestående af 4 repræsentanter fra SDCS’ forskningsråd, der er bredt sundhedsfagligt repræsenteret. I bedømmelsesudvalget deltog også to patientrepræsentanter fra rådets patientfølgegruppe.

  • SDCS modtog 12 ansøgninger.
  • Der blev ansøgt om knap 12 mio. kroner til puljen, som var på 11 mio. kr.
  • 5 forskningsansøgninger har modtaget bevilling. Yderligere 1 har modtaget en betinget bevilling på 1 mio. kr.
  • Den resterende sum af Forskningspuljen 2023 (5,6 mio. kr.) bliver genopslået i en sommerpulje med frist ultimo august 2023.
  • Følg med her på hjemmesiden for mere information: https://stenosjaelland.dk/forskning/forskningsmidler/